Головна Головна -> Твори -> Твори на тему -> Твори
Твори на тему | Сторінка 28

Твори на тему


Твори на тему, твори на вільну тему, художні твори, готові твори, твори учнівські

Софійський собор Твір-опис пам’ятки за власним спостереженням

Уроки історії, які ми маємо знати

Уроки історії, які ми маємо знати Твір-розповідь

Ми матір називаємо Святою

Як тебе не любити, Харкове мій

Власні міркування

Рідна мова — найбільше багатство

«Розстріляне Відродження» в українській літературі 20-30-х років

Чим приваблює мене майбутня професія

Зрозуміти себе

Як я розумію поняття «культурна людина»

Бути вихованим — це означає…

Хто є духовною людиною?

У чому полягає духовна краса людини?

Людина створена для щастя, як птах до польоту (Володимир Короленко)

Добре ім’я — найкраще багатство

Яким є сучасний інтелігент?

Місце жінки у суспільстві

«Лиш Афродіта мені рівня» (роль жінки в сучасному суспільстві)

Сім’я: підґрунтя, проблеми, перспективи

Почесне місце на столі

Пісня — душа народу

Роль козацьких літописів у відтворенні історичного минулого

Роль козацтва в історії українського народу

Мрiї Тараса Шевченка про майбутнє України

Мир i вiйна

Iлюструє Тетяна Зеленченко

Новi засоби зображення внутрiшнього свiту людини у модернiстськiй прозi ХХ сторiччя

Мово рiдна, слово рiдне…

Мово моя українська!

Позицiя (участь молодi України в сучасному полiтичному життi держави)

Мiй добрий та мудрий друг (книга в моєму життi)

Поезiя – держава неозора

Подвиг Василя Стуса

Мої права (реферат)

Моя країна

Моя Україна у 2050-ому році (реферат)

Наймирніші порухи життя земного

Природа рідної землі

Чи існує справжнє кохання?

Наш час — третє тисячоліття (Місце сучасної молоді у розбудові України)

Особистi мiркування. Про творчiсть Лесi Українки…

Позиція (Участь молоді України в сучасному політичному житті держави)

Для кого написані закони?

Чорнобильська тема

Особистi мiркування. Трагедiя генiя. В чому вона?

Хліб — всьому голова

Попіл Клааса стукає в серце…

Не роби іншому того, чого не бажаєш для себе

Народна творчість і сьогодення

Твір-мініатюра про слово…

Не можна чекати милостi вiд природи пiсля того, що ми з нею зробили

Iду душею до Тараса (Моє ставлення до Тараса Шевченка)

Одужає i вродить жито!

Iдеї та образи поем стародавнiх грекiв – “Iлiади” та “Одiссеї”

Символiчний образ свiчки як джерела свiтла i добра

Спадщина

Ставлення поетiв до України, матерi

Сто вiтрiв в ногах лежить. Мого роду i народу…

У просторi вiльного часу (деякi уподобання моїх однолiткiв)

Ув’язнена лiрика поетiв Харкiвщини

Твiр з народознавства. Українськi народнi пiснi

Твiр на лiнгвiстичну тему. Виникнення мови

Твiр на лiнгвiстичну тему. З iсторiї розвитку української мови

Що таке свобода? Твір міркування з елементами цитування

Дорослий світ для тебе Твір-міркування

Твiр-вiдгук. А мак цвiте! (за легендою Михайла Стельмаха)

Чому я хочу стати адвокатом Твір-роздум

Твiр-вiдгук. Сiм’я Перепутькiв – своєрiдна художня модель української родини кiнця XIX – початку XX столiття (за романом Уласа Самчука “Марiя”)

Вибір професії Твір-роздум

Мої плани на майбутнє Твір-роздум з елементами опису

Твiр-вiдгук. Драма Володимира Винниченка “Пророк” – це вершина свiтового модерну в жанрi соцiально-психологiчної драматургiї

Життя прожити — не поле перейти

Твiр-розповiдь з iсторiї України. Перша бiблiотека на Русi

Твiр-розповiдь. В гостях у Iвана Котляревського