Головна Головна -> Твори -> Твори з російської літератури -> Твори
Твори з російської літератури | Сторінка 13

Твори з російської літератури


Твори з російської літератури, скорочені шкільні зарубіжні твори, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клас

Людина у творчості М. Горького

Образ Самсона Виріна (за повістю О. С. Пушкіна «Станційний доглядач»)

Навіщо живе людина? (За повістю В. Г. Распутіна “Пожежа”)

«Промінь світла» і «темне царство» в п’єсі «Гроза»

Образ Омеляна Пугачова в повісті О. С. Пушкіна «Капітанська дочка»

Проблема морального вибору в романі М. А. Булгакова «Майстер і Маргарита»

Роль портретних характеристик у творах російської літератури (М. Ю. Лермонтов, І. С. Тургенєв, Ф. М. Достоєвський, Л. М. Толстой)

Минуле, сьогодення і майбутнє в п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад» (2)

«Люди холопського звання» (за поемою Некрасова «Кому на Русі жити добре») (1)

Майстерність у зображенні народного життя в одному з творів російської літератури 20 століття

Символічний зміст образу Бєлякова в оповіданні А. П. Чехова «Людина у футлярі»

Образ Петербурга в романі «Злочин і кара»

“Пiсня про Буревiсника” Максима Горького – пам’ятка доби росiйських революцiй, її вплив на настрої сучасникiв

Прийом антитези в одному з творів російської літератури XIX століття

«Думка сімейна» (за романом «Війна і мир»)

Москва у творчості О. С. Пушкіна

Тема подвигу в одному з творів російської літератури

Мої враження від перших розділів роману А.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». (10)

Тема свободи в романі М. А. Булгакова «Майстер і Маргарита»

Тема “маленької людини” у творчості А. П. Чехова і Ф. М. Достоєвського (2)

Наступність російської літератури (Оди. «Вільність» О. М. Радищева і О. С. Пушкіна)

Доля російської селянки в поемі Н. А. Некрасова «Кому на Русі жити добре»

Ідейно-художня своєрідність п’єси М. Горького «На дні»

Рецензія на розповідь І. Данилова «У нових господарів»

“Збірний місто всієї темної сторони” (За комедії М. В. Гоголя “Ревізор”)

Тема сім’ї в романі Л. М. Толстого «Війна і мир»

Особистість і суспільство в романі О. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін” (1)

Іронія як художній прийом у романі І. С. Тургенєва «Батьки і діти»

«Російський характер» (за «Розповідям Івана Сударєва»)

Тема свободи в ліриці А. С. Пушкіна

«Слово о полку Ігоревім» – пам’ятка давньоруської літератури

Повісті «Обличчям до обличчя» Ч. Айтматова та «Живи і пам’ятай» В. Распутіна

Суспільне значення комедії М. В. Гоголя «Ревізор»

Ідейно-художня своєрідність роману у віршах «Євгеній Онєгін»

Тема кохання в оповіданні Чехова «Дама з собачкою»

«Його ворогом була вульгарність» (по розповідях А. П. Чехова «Людина у футлярі», «Агрус», «Про любов»)

Гармонія природи у вірші М. Ю. Лермонтова “Люблю я ланцюга синіх гір …”

Гармонія природи у вірші М. Ю. Лермонтова “Люблю я ланцюга синіх гір …”

Символіка в п’єсі О. М. Островського «Гроза»

Роль епілогу в романах Л. М. Толстого «Війна і мир» і Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»

Кохання у російській літературі (за повістю «Олеся»)

Сенс заголовку роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»

Суперечка про людину в п’єсі М. Горького «На дні»

Добро і зло в романі М. А. Булгакова «Майстер і Маргарита»

Міщанство і вульгарність – головні вороги А. П. Чехова

Образ Батьківщини у «Мертвих душах»

«Хвиля і камінь, вірші і проза, лід і полум’я …»

Що в світ і людину відкрив мені роман М. А. Булгакова «Майстер і Маргарита»?

Рецензія на статтю В. Семоніна «Тягар дій»

Російська природа у віршах О. С. Пушкіна

Дон Кіхот – вічний образ у літературі

«Яке чисте і який російський поет» (М. Горький) по творчості С. А. Єсеніна

Російський письменник XX століття (ідеали, творчість, доля)

Образ Базарова (за романом Тургенєва «Батьки і діти»)

Художнє своєрідність роману «Майстер і Маргарита»

Художнє своєрідність роману «Майстер і Маргарита»

Єдність циклу оповідань І. А. Буніна «Темні алеї»

Про що я думаю і що відчуваю, читаючи листа Тетяни. (7)

Героїчне і трагічне в романі А. А. Фадєєва «Розгром»

Патріотичні мотиви в ліриці М. Ю. Лермонтова

Тема поета і поезії в ліриці М. А. Некрасова

Подібність і відмінність образів Чацького і Онєгіна

Дрібниці життя, що вбивають людини (за коротким розповідями)

Філософська проблематика «Віршів у прозі» І. С. Тургенєва

Іронія в романі І. С. Тургенєва «Батьки і діти»

«Жінка в море»

Бунт Родiона Раскольникова за романом Федора Достоєвського “Злочин i кара”

Лев Толстой – майстер зображення внутрiшнього стану героїв

Образ Онегiна у творi Олександра Пушкiна “Євгенiй Онегiн”

Образ мужика у казцi Михайла Салтикова-Щедрiна “Повiсть про те, як один мужик двох генералiв прогодував”

Образ Печорiна у романi Михайла Лермонтова “Герой нашого часу”

Проблема iсторичної пам’ятi в повiстi Бикова “Знак бiди”

Проблема деградацiї особистостi в оповiданнях Антона Чехова

Символічний зв’язок образів п’єси Антона Чехова «Вишневий сад» з різними часовими верствами

Лев Толстой — майстер зображення внутрішнього стану героїв

Сторінка 13 з 21: 123456789101112131415161718192021