Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 6

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Я без тебе нiчого не зможу, наче птиця без крил. Образ Украïни в творчостi Василя Симоненка

Краса i щирiсть почуттiв в iнтимнiй лiрицi Василя Симоненка.

Образ Украïни у творчостi Василя Симоненка.

“Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом одвiчним злу”

Основнi мотиви лiрики Василя Симоненка

На крилах лебедiв материнства

Моï роздуми над призначенням людини на землi

Василь Симоненко біографія

“Я Б ПОБАЖАВ ТОБI КОГОСЬ ОТАК ЛЮБИТИ

Нев’януча квiтка любовi у поезiï Василя Симоненка

У мене стукотить у грудях грудочка любимоï землi (за поезiєю Василя Симоненка)

Я хочу правдi бути вiчним другом i ворогом одвiчним злу (Василь Симоненко)

Мiсце i значення творчостi В. Симоненка в украïнськiй лiтературі

Я б побажав тобi когось отак любити, як я тебе люблю…

СЕМЕНКО МИХАЙЛЬ БІОГРАФІЯ

Страдницьке життя Марiï (за однойменним твором У. Самчука)

Роман “Марiя” – розповiдь про трагедiю Украïни в умовах тоталiтарноï радянськоï системи

Тема колективiзацiï та голодомору в романi-хронiцi У. Самчука “Марiя”

Трагедiя однiєï селянськоï родини як частка трагедiï всiєï украïнськоï нацiï (за романом У. Самчука “Марiя”

Трилогiя “Волинь” Уласа Самчука – художнiй лiтопис украïнськоï iсторiï XX столiття

Твiр-вiдгук. Сiм’я Перепутькiв – своєрiдна художня модель украïнськоï родини кiнця XIX – початку XX столiття (за романом Уласа Самчука “Марiя”)

Образ Марiï в однойменному романi Уласа Самчука

Вiйна i революцiя у романi Уласа Самчука “Волинь”

САМIЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР

У чому справжнiй патрiотизм (за вiршем В. Самiйленка “Патрiоти”)

Твір на тему: Що таке український ідеал? (I в.)

РУДАНСЬКИЙ СТЕПАН БІОГРАФІЯ

Твір на тему: Україна через 20 років (II в.)

Iнтимна лiрика поета Степана Руданського

Патрiотичний змiст збiрки М. Рильського “Слово про рiдну матiр”

Лiричний герой ранньоï поезiï М. Рильського

Поезiя М. Рильського “Перед грозою”

“Краса i велич украïнськоï пiснi” (за твором М. Рильського “Пiснi”)

Поетичне вiдтворення iсторiï Украïни, любовi до рiдноï землi в поезiï Максима Рильського

Людина i природа в лiричних вiршах М. Рильського.

Краса i велич рiдного слова у поетичнiй творчостi Максима Рильського.

Характернi риси “неокласичноï” лiрики М. Рильського

Iнтимна лiрика Максима Рильського

РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ БІОГРАФІЯ

ТЕМА КОХАННЯ Й ВIРНОСТI В ПОЕЗIЇ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО I ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ

Мiй улюблений вiрш Максима Рильського

Тема рiдноï природи у лiрицi украïнських поетiв (за поезiями Максима Рильського)

Утвердження незахищеностi Києва як символа украïнськоï нацiï у поемi Максима Рильського “Неопалима купина”

Гармонiя мелодiï i слова (вiрш Максима Рильського “Шопен”)

Iнтимна лiрика Максима Рильського (деякi пропозицiï вивчення поезiï “Яблука доспiли”)

Максим Рильський – майстер поетичноï форми (“Яблука доспiли”, “Шопен”)

Лiрика М. Рильського раннього перiоду

Тема кохання й вipностi в поезiï Максима Рильського i

ПЧIЛКА ОЛЕНА БІОГРАФІЯ

ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН БІОГРАФІЯ

Феофан Прокопович та його драма “Володимир”

Життя i творчiсть Євгена Плужника

ПЛУЖНИК ЄВГЕН БІОГРАФІЯ

Євген Плужник: власний погляд на навколишнiй свiт

Моï роздуми над вiршем О. Пiдсухи “Мова”

Щирiсть вираження патрiотичних почуттiв лiричного героя

Пiдпалий Володимир

Степан Радченко біографія

Самопiзнання головного героя в романi “Мiсто” Валер’яна Пiдмогильного

ПiдмогИльний Валер’ян

Червоне – то любов, а чорне – то журба (за лiрикою Д. Павличка)

Моï почуття щодо поезiï Д. Павличка “Два кольори”

Чого нас навчає поетичний твiр Д. Павличка “Добрий день”

Поетичне вираження глибокоï любовi до рiдноï мови в поезiï Павличка.

Громадянськi мотиви лiрики Дмитра Павличка

Пiсенна творчiсть Дмитра Павличка

ПАВЛИЧКО ДМИТРО БіОГРАФІЯ

ТО ЛЮБОВ, А ЧОРНЕ

Чеpвоне – то любов, а чоpне – то жуpба

ОСЬМАЧКА ТОДОСЬ БІОГРАФІЯ

Олег Ольжич

Фiлософiчнiсть лiрики Олега Ольжича

Життєве кредо Олега Ольжича

ОЛЬЖИЧ ОЛЕГ БІОГРАФІЯ

Нацiональний пафос поезiï Олега Ольжича