Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 45

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Художнє осмислення загальнолюдських цiнностей у творчостi Лiни Костенко

Художнє втiлення патрiотичної iдеї в драматичнiй поемi Iвана Кочерги “Ярослав Мудрий”

Художня роль жiночих образiв у романi Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Художня правда п’єси Iвана Карпенка-Карого “Хазяїн”

Тема рiдної природи у лiрицi українських поетiв (за поезiями Максима Рильського)

Тематична спорiдненiсть збiрки “Зiв’яле листя” та повiстi “Перехреснi стежки” Iвана Франка

Учiтесь, читайте, I чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь (за творами Тараса Шевченка)

Щоб снився мир вдовицi-тополицi, Щоб зорi повертались до життя, Iван стоїть на площi у Берлiнi, До сонця пiдiймаючи дитя. (Микола Сингаївський)

Два свiти у казцi-феєрiї Лесi Українки “Лiсова пiсня”

Двобiй добра i зла у романi Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”

Двобiй добра i зла у творах українських класикiв середини ХIХ – початку ХХ столiття

Драма втрати iдеалу (за повiстю Iвана Франка “Перехреснi стежки”)

Дружба народiв у творчостi Тараса Шевченка

Життєва основа новели “Новина” Василя Стефаника (Роль художньої деталi)

Життєвий подвиг матерi (за новелою Василя Стефаника “Марiя”)

Добро i Зло – не просто абстракцiя (Деякi думки за повiстю Марка Вовчка “Iнститутка”)

Жiнка, мати, Берегиня

Жiноча доля у творчостi Тараса Шевченка

Жiночий iдеал Ольги Кобилянської (за повiстями “Людина” i “Царiвна”)

Чому головний герой новели Василя Стефаника “Новина” викликає суперечливе ставлення до себе?

Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється? (за повiстю Iвана Франка “Борислав смiється”)

Я не засуджую традицiй (роздуми над “Катериною” Тараса Шевченка)

Ярема – типовий представник повсталого народу (за поемою Тараса Шевченко “Гайдамаки”)

“Лісова пісня” Л.Укpаїнки

Вічне і нетлінне у “Лісовій пісні” Л.Укpаїнки

Об’єднаймося ж, брати мої

Чи вміють мої ровесники бачити і цінувати людську красу

Боровся я за щастя для людини, За світло в чорній млі” (ІI варіант)

Боровся я за щастя для людини, За світло в чорній млі” (І варіант)

Поетичний образ України у творах П. Грабовського

Місце і значення творчості О. Гончара в сучасній українській літературі (II варіант)

Звичайна людина у незвичайних обставинах (за романом О. Гончара “Людина і зброя”) (III варіант)

Звичайна людина у незвичайних обставинах (за романом О. Гончара “Людина і зброя”) (II варіант)

Звичайна людина у незвичайних обставинах (за романом О. Гончара “Людина і зброя”) (I варіант)

Утвердження величі ратного подвигу і гнівний осуд війни в романі О. Гончара “Прапороносці” (III варіант)

Утвердження величі ратного подвигу і гнівний осуд війни в романі О. Гончара “Прапороносці” (II варіант)

Утвердження величі ратного подвигу і гнівний осуд війни в романі О. Гончара “Прапороносці” (I варіант)

Собор як втілення високого духу народного (за романом О. Гончара) (II варіант)

Собор як втілення високого духу народного (за романом О. Гончара) (III варіант)

Філософія буття в романі О. Гончара “Собор” (IІ варіант)

Собор як втілення високого духу народного (за романом О. Гончара) (I варіант)

Філософія буття в романі О. Гончара “Собор” (IIІ варіант)

Філософія буття в романі О. Гончара “Собор” (IІ варіант)

Філософія буття в романі О. Гончара “Собор” (І варіант)

Висвітлення складних проблем сучасності в романі О. Гончара “Собор” (ІI варіант)

Висвітлення складних проблем сучасності в романі О. Гончара “Собор” (І варіант)

Роки застою як час руйнації моральних цінностей у суспільстві (за творчістю О. Гончара) (ІI варіант)

Моє розуміння заклику автора роману “Собор”. “Собори своїх душ бережіть, друзі… Собори душ!..”

Героїчний подвиг радянського солдата у романi Олеся Гончара “Прапороносцi”

Краса духовного світу героїв Олеся Гончара

Людина – головний герой Олеся Гончара

Реалізм байок Леоніда Глібова

Осуд несправедливості кріпосницького суспільства в байках Л.Глібова «Вовк та Ягня», «Мірошник»

Проблема історичної пам’яті народу в поемі М.Вороного «Євшан-зілля»

Без верби і калини нема України (за твором “Євшан-зілля”)

І безпечне, і вигідне життя ханського сина в київському полоні (за поемою М. Вороного “Євшан-зілля”)

Образи жінок-кріпачок у творі Марка Вовчка “Інститутка”

Порівняльна характеристика образів простої сільської дівчини Устини та освіченої панночки (за повістю Марка Вовчка “Інститутка”)Реалістичність зображення тяжкого становища українського народу в творах В. Винниченка (IІ варіант)

Реалістичність зображення тяжкого становища українського народу в творах В. Винниченка (І варіант)

Викриття фальшивого народолюбства лібералів в оповіданні В.Винниченка «Малорос-європеєць»

Україна доби першої російської революції в оповіданнях В.Винниченка «Солдатики», «Студент»

Україна доби першої російської революції в оповіданнях В.Винниченка «Солдатики», «Студент»

Людська порядність і байдужість (за оповіданням Володимирa Винниченка “Федько-халамидник”)

Особливості імпресіоністичної прози (затвором «Момент» Володимирa Винниченка)

Природа і людина у творах (за поезією “Грім” та оповіданням “Первінка”)

Людина і природа у творах Миколи Вінграновського (за поезією «Грім» та оповіданням «Первінка»)

Залишатись собою (за твором Григора Тютюнника «Дивак»)

Проблематика повісті С.Васильченка «Талант» (II варіант)

Найкраще сонце світить у рідній стороні (Точність і лаконізм описів природи, їх роль в оповіданні «Дивак» Гр. Тютюнника)

Проблематика повісті С.Васильченка «Талант» (І варіант)

Краса природи в слові ожила (Образ ліричного героя, його емоції і почуття у творчості Богдана-Ігоря Антонича)