Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 40

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Мотиви лірики Пантелеймона Куліша

Значення творчості та діяльності П. Куліша для української літератури

Свiт почуттiв i пристрастей у лiричнiй драмi Iвана Франка “Зiв’яле листя”

Своєрiднiсть визначення i розв’язання проблеми батькiв та дiтей у сiльськiй родинi (за повiстю Iвана Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”)

Пантелеймон Куліш перекладач

Сатиричне зображення царської iмперiї у поемах Тараса Шевченка “Сон” i “Кавказ”

Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство

Біблійні образи в поезії Т. Г. Шевченка

Національне самовизначення у творі Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…»

Проблема морального обов’язку в творі «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка

Символiчний змiст назви новели Василя Стефаника “Камiнний хрест”

Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України

«Сини мої, гайдамаки…» (бачення молодим Шевченком трагічних подій в Україні 1768 року)

Героїчне минуле українського народу в творчості Тараса Шевченка

Сiм’я Катранникiв у романi Василя Барки “Жовтий князь” – втiлення страхiть голодомору

Образ матері у творах Т. Г. Шевченка

Спiвзвучнiсть поезiї Iвана Франка з народнопiсенною творчiстю

Смiливi завжди мають щастя (за романом Iвана Багряного “Тигролови”)

Харківська школа романтиків та її роль у становленні українського романтизму

Соцiальна небезпечнiсть Володьки Лободи (за романом Олеся Гончара “Собор”)

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Доля сільської дівчини утворах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Маруся»

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Зображення життя й побуту селян у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»

Соцiальнi й моральнi проблеми “смутного” часу (за оповiданням Володимира Винниченка “Суд”)

Соцiально-побутова проблематика повiстi Iвана Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”

Іван Котляревський Значення творчості І. Котляревського в українському національно-культурному відродженні

Іван Котляревський Роль пісні в п’єсі І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»

Іван Котляревський Проблема щастя у п’єсі І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»

Іван Котляревський Роль пісні в п’єсі І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»

Іван Котляревський Роль пісні в п’єсі І. А. Котляревського «Наталка Полтавка»

Іван Котляревський Утвердження народної моралі та внутрішньої краси людини в п’єсі І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»

Іван Котляревський «Енеїда» І. П. Котляревського — енциклопедія українознавства

Іван Котляревський «Енеїда» І. П. Котляревського енциклопедія українознавства

У мене стукотить у грудях грудочка любимої землi (за поезiєю Василя Симоненка)

Григорій Сковорода Філософські роздуми Г. Сковороди про людське щастя

У чому полягає конфлiкт мiж героями п’єси Олексiя Коломiйця “Дикий ангел”?

Трактування політичної та культурної спадщини України в «Історії русів»

Зображення героїчної боротьби українського народу проти іноземної навали у козацьких літописах

Література полемістів

Григорій Сковорода Філософська та літературна спадщина Г. Сковороди

Григорій Сковорода Багатство художніх образів у творчості Григорія Сковороди

Найвидатніші письменники українського бароко

Стиль бароко в українській літературі

Твiр-вiдгук на самостiйно прочитану книгу Зацiпенiв Батурин… (за романом Романа Iваничука “Орда”)

Твiр-роздум. У нас у кожного свiй хрест i своя доля (за новелою Василя Стефаника “Камiнний хрест”)

Твiр-нарис iз циклу “Митцi рiдного краю”. “Людина, яка була театром” (творче кредо Леся Курбаса)

Творча iндивiдуальнiсть письменника (Микола Зеров)

Творча iндивiдуальнiсть письменника (Микола Зеров)

Трагiзм образу матерi у поемi Тараса Шевченка “Наймичка”

Трагiзм творчої долi Олександра Довженка

Трагедiя закоханого серця в лiричнiй драмi Iвана Франка “Зiв’яле листя” (I варiант)

Трагедiя закоханого серця в лiричнiй драмi Iвана Франка “Зiв’яле листя” (II варiант)

Трагедiя роду Половцiв (за романом Юрiя Яновського “Вершники”)

Трагедiя Мазепи (за поемою Володимира Сосюри “Мазепа”)

Традицiї та новаторство драматургiї Марка Кропивницького (за п’єсами “Дай серцю волю, заведе в неволю”, “Доки сонце зiйде, роса очi виїсть”, “Глитай,

Трилогiя “Волинь” Уласа Самчука – художнiй лiтопис української iсторiї XX столiття

Урок етики для сучасникiв i нащадкiв (за романом Iвана Нечуя-Левицького “Князь Єремiя Вишневецький”)

Україна й українцi у творчостi Тараса Шевченка

Україна у творчостi Олександра Довженка (за твором Олександра Довженка “Україна в огнi”)

Алегоричний смисл поеми «Божественна комедія» Данте Аліґ’єрі

Український князь б

«Перші хоробрі митці» (В. Еллан—Блакитний, В. Чумак) як явище і міф

Євген Дудар Є. Дудар «Червона шапочка»: стара казка на новий лад

ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО Сатира і гумор у творчому доробку В. Самійленка

ВОЛОДИМИР САМІЙЛЕНКО Вони не бачать душею Вкраїну (за віршем В. Самійленка «Патріоти»)

Володимир Дрозд Неповторний світ юності (за повістю В. Дрозда «Ирій»)

Володимир Дрозд Поетика повісті В. Дрозда «Ирій»

Як я розумію образ білого коня Шептала? (за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало»)

Володимир Дрозд Алегоричні образи в оповіданні В. Дрозда «Білий кінь Шептало»

Володимир Дрозд «Супроти вітру довго не пробіжиш…»: загибель яскравої особистості у суспільній неволі (за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало»)

Ким бути: яскравою особистістю чи частиною сірого натовпу? (за оповіданням В. Дрозда «Білий кінь Шептало»)

Знаковість постаті Роксолани (за повістю О. Назарука «Роксолана» й історичними довідками)

Проблема служіння народові в історичній повісті В. Назарука «Роксолана»

Природний розум і врода Роксолани — героїні повісті О. Назарука «Роксолана»

Художнє відображення волелюбності трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»