Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 4

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

пам’ятка свiтовоï лiтератури

Звеличення ратних подвигiв

Завдання художньоï лiтератури

У чому сила художньоï лiтератури як виду мистецтва

Пiсенна творчiсть сучасних украïнських поетiв.

Вiршi П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри – шедеври свiтовоï лiрики

Щоб снився мир вдовицi-тополицi, Щоб зорi повертались до життя, Iван стоïть на площi у Берлiнi, До сонця пiдiймаючи дитя. (Микола Сингаïвський)

Украïнськi поети-романтики

Природа рiдноï землi

Твiр-роздум. Перший украïнський iсторичний роман

Бiблiйнi сюжети в украïнськiй поезiï

“Руська трiйця” та значення ïï дiяльностi для розвитку украïнськоï лiтератури

Ми називаємо ïх “печалi бронзове лиття” (Володимир Сосюра, Максим Рильський)

Двобiй добра i зла у творах украïнських класикiв середини ХIХ – початку ХХ столiття

“Пiшов у смерть – i повернувся в думi” (образ Богдана Хмельницького у народнiй поезiï)

Як парость виноградноï лози, плекайте мову

Зображення Великоï Вiтчизняноï вiйни в украïнськiй лiтературi

Ти наше диво калинове

Украïно! Доки жити буду доти вiдкриватиму тебе. (Василь Симоненко)

Вiршова спадщина Клинентiя Зiновiïва та Iвана Некрашевича

Свiт завжди благословляє i сонце, що встає, i серце, що кохає (тема кохання в украïнськiй лiтературi)

Ставлення поетiв до Украïни, матерi

Художнє осмислення чорнобильськоï трагедiï у творах украïнських письменникiв

“Розстрiляне Вiдродження” в украïнськiй лiтературi 20-30-х рокiв

Голодний 1933 рiк в украïнськiй лiтературi та в документальних спогадах

Що менi вiдомо про полемiчну лiтературу

Iз забуття

Життя й героïчна смерть Олени Телiги

Вiрш Олени Телiги “Сучасникам” як моральний заповiт поетеси

ТЕЛIГА ОЛЕНА БІОГРАФІЯ

Неоромантизм поезiï Олени Телiги

Чим близький менi поет Василь Стус

Схожiсть долi Василя Стуса i Тараса Шевченко

Народе мiй, до тебе я ще верну (В. Стус)

Василь Стус та його час

Стiйкiсть i незалежнiсть поетичних переконань В. Стуса

Мотиви лiрики Василя Стуса

Релiгiйнi мотиви в поезiï Василя Стуса

Мужнiсть i стiйкiсть лiричного героя у нерiвнiй боротьбi зi злом i неправдою (на прикладi поезiï Василя Стуса).

Головна тема поезiï Василя Стуса

Дозволь менi, мiй вечоpовий свiте, Упасти зеpном в piднiй стоpонi… (Василь Стус)

СТУС ВАСИЛЬ БІОГРАФІЯ

СТОРОЖЕНКО ОЛЕКСА БІОГРАФІЯ

Захист рiдноï землi – найвище призначення людини (за новелою В. Стефаника “Сини”)

У чому змiст назви новели Василя Стефаника “Камiнний хрест”?

Василь Стефаник – майстер новели

Iсторична правда i художнiй вимисел у новелi В. Стефаника “Камiнний хрест”

Якi роздуми навiює менi новела Стефаника “Камiнний хрест”?

СТЕФАНИК ВАСИЛЬ БІОГРАФІЯ

Твори Василя Стефаника

Проблематика психологiчноï новели Василя Стефаника “Новина”

Життєва основа новели “Новина” Василя Стефаника (Роль художньоï деталi)

Камiнний хpест як художнiй символ тpагiзму життя укpаïнського селянина-бiдняка в новелi “Камiнний хpест”

А лебедi летять… над моïм дитинством… над моïм життям (за повiстю М. Стельмаха “Гуси-лебедi летять…”)

СТЕЛЬМАХ МИХАЙЛО БІОГРАФІЯ

IДЕЯ БЕЗСМЕРТЯ Й ТОРЖЕСТВА ПРАВДИ В РОМАНI М. П. СТЕЛЬМАХА “ПРАВДА I КРИВДА”

Iдея безсмеpтя i тоpжества пpавди в pоманi М.П.Стельмаха “Пpавда i кpивда”

СТАРИЦЬКИЙ МИХАЙЛО БІОГРАФІЯ

“Батько украïнського театру” (iсторична драматургiя Михайла Старицького)

«Недотепи» у п’єсі А. П. Чехова «Вишневий сад»

«Маленька трилогія» (за розповідями «Людина у футлярі», «Агрус», «Про любов»)

«Погано ви живете, панове …» (А. П. Чехов)

«Розумне і моральне завжди збігаються». Л. Н. Толстой. (По одному з творів російської драматургії. – А. П. Чехов. «Дядя Ваня».)

Творчість Джека Лондона

Шкідливі і хороші поради авторам есе

Мій улюблений герой: Олександр Невський

Есе на тему: Порятунок планети земля

Біблія: джерело людської мудрості

Деякі проблеми вивчення світової літератури в школі

Цілі і способи вивчення світової літератури в школі

Мовні проблеми в літературі

У чому сила художньої літератури як виду мистецтва

Василь Стус: доповідь про поета

Твір роздум Життя і доля Василя Стуса

УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ЇЇ ДІТИ