Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 39

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Показ прозрiння селян i солдатiв як нової полiтичної сили (за оповiданням Володимира Винниченка “Солдатики!”)

Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського “Intermezzo”

Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського “Intermezzo”

Полемiчнiсть творiв Iвана Вишенського

Iмпресiонiстичнi засоби зображення дiйсностi в новелi Миколи Хвильового “Кiт у чоботях”

Популярні дитячі вірші, казки, загадки Українських поетів (реферат)

Постать нового лiдера мас (за оповiданням Володимира Винниченка “Солдатики!”)

Мотиви лiрики Василя Симоненка

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Мотиви лiрики Тараса Шевченка

Роздуми про Івана Нечуя-Левицького. Самотність і творчість.

Iнтимна лiрика Максима Рильського (деякi пропозицiї вивчення поезiї “Яблука доспiли”)

Iнтимна лiрика Тараса Шевченка

Едипів комплекс у творчості Івана Нечуя-Левицького

Iнтимна лiрика Дмитра Павличка

Внесок І. Нечуя-Левицького в розвиток української літератури

Життєпис людини в покріпаченому суспільстві (за повістю І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря»)

На шляху до безчестя і безслав’я (за романом І. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький»)

Поет i час (громадянська позицiя лiрики Павла Тичини)

Урок етики для сучасників і нащадків (за романом Івана Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький»)

Поетичнi картини народного побуту i звичаїв у повiстi Михайла Коцюбинського “Тiнi забутих предкiв”

Пiдручник народознавства (повiсть Iвана Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”)

Образ Воздвиженського у романі І. Нечуя-Левицького «Хмари»

Національна ідея у повісті Івана Нечуя-Левицького «Хмари»

Пiдтекстовий викривальний пафос роману-притчi Валерiя Шевчука “На полi смиренному…” – розкриття сутностi тоталiтарного суспiльства

Крах життєвої концепції Дашковича з роману І. Нечуя-Левицького «Хмари»

«Сміх крізь сльози» — домінантна риса творчості Івана Нечуя-Левицького

Моє слово про Квiтку (роздуми про творчiсть Григорiя Квiтки-Основ’яненка)

Чому Лаврін і Мелашка стали сварливими, дріб’язковими людьми

Моє ставлення до Олександра Довженка, людини i митця

Зображення українського побуту і звичаїв у повісті І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

Поєдинок на “перехресних стежках” (за повiстю Iвана Франка “Перехреснi стежки”)

Бездуховність та егоїзм як домінанта родинної трагедії в повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

Мої роздуми над романом Юрiя Яновського “Чотири шаблi”

Осуд бездуховності й егоїзму в повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Мої роздуми над повiстю “Земля” Ольги Кобилянської

Мотиваційні чинники поведінки Марусі Кайдашихи з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

Пошук iдеалiв i проблема вибору… (за романом Панаса Мирного “Хiба ревуть воли, як ясла повнi?”)

Семантика образу Омелька Кайдаша з повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»

«Шукайте жінку!» (нетрадиційне пояснення образу Мотрі за твором Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я»)

Повість Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» — підручник з народознавства

Психологiчна роль образу селянина у розкриттi головної iдеї новели Михайла Коцюбинського “Intermezzo”

Психологiя героїв драми “Украдене щастя”

Особливостi iндивiдуального стилю Василя Стуса

Особистi мiркування. Актуальнiсть творiв Iвана Карпенка-Карого нинi

Особистi мiркування. Поезiя, близька моєму серцю (за лiрикою Володимира Сосюри)

Особистi мiркування. Поезiя, близька моєму серцю (за лiрикою Володимира Сосюри)

Оспiвування визвольної боротьби у поемi Джорджа Байрона “Паломництво Чайльд Гарольда”

Осуд бездуховностi та егоїзму в повiстi Iвана Нечуя-Левицького “Кайдашева сiм’я”

Музичнiсть поетичного слова Павла Тичини

Тоталітаризм — це злочинна форма влади, що безкарно знищує свій народ (за романами Івана Багряного та Василя Барки)

Роман Івана Багряного «Сад Гетсиманський» — вирок тоталітарній системі

Нев’януча квiтка любовi у поезiї Василя Симоненка

Загальна характеристика прозової спадщини Івана Багряного

Нев’януча природнiсть iнтимної лiрики Iвана Франка

Іван Багряний і його прозова спадщина

Антикріпосницька спрямованість повісті Марка Вовчка «Інститутка»

Передовсiм – особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянської “Людина”)

Образ оповідача у творчості Марка Вовчка

Неоромантизм поезiї Олени Телiги

Образ жінки-страдниці в «Народних оповіданнях» Марка Вовчка

Проблема закріпачення козацтва в оповіданні Марка Вовчка «Козачка»

Тематична палітра «Народних оповідань» Марка Вовчка

Поетичні ідеали Грабовського

Iдея гармонiї людини й природи (за драмою-феєрiєю Лесi Українки “Лiсова пiсня”)

Поетичне вираження одвічного прагнення українського народу до волі в поезії П. А. Грабовського

Iдея громадського обов’язку в новелi Михайла Коцюбинського “Intermezzo”

Поетичне вираження одвічного прагнення українського народу до волі (за віршами П.А. Грабовського)

Iдея безсмертя i торжество правди в романi Михайла Стельмаха “Правда i кривда” (II варiант)

«Неволя живої душі не уб’є…» (П. А. Грабовський)

Показ козацького лицарства і любові до України в романі П. Куліша «Чорна рада»

Iдея безсмертя народу i торжества правди в романi Михайла Стельмаха “Правда i кривда” (I варiант)

Відтворення історичної долі України в роки Руїни в історичному романі «Чорна рада»

Колорит історичної епохи в романі П. Куліша «Чорна рада»

Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського “Intermezzo”