Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 33

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Зображення Т. Шевченком тяжкого життя селян-кріпаків у поезії «І виріс я на чужині»

Образ України у творчостi Тараса Шевченка

Повість «Захар Беркут» – твір про героїчне минуле українського Народу (І. Франко)

Образ жiнки-матерi у творах Тараса Шевченка

Історична основа поеми О. Олеся «Печенізька облога Києва»

Образ Євгенiя Рафаловича – представника покривджених у повiстi Iвана Франка “Перехреснi стежки”

Любов Т. Шевченка до України (за поезією «Садок вишневий коло хати…»)

Образи ватажкiв гайдамацького руху в поемi Тараса Шевченка “Гайдамаки”

«Журба» Леоніда Глібова-перлина української літератури

Прагнення і вчинки головних героїв повісті Я. Стельмаха «Химера лісового озера»

Літописна основа сюжету поеми М. Вороного «Евшан-зілля»

Мої роздуми про прихований зміст образів повісті В. Близнеця «Звук павутинки»

Народний письменник (роздуми про Iвана Котляревського)

Пригодницька повість В. Нестайка «Тореадори з Васюківки»

Гумор Остапа Вишні

Дивовижний світ пташиного життя в оповіданні М. Вінграновського «Гусенятко»

Максим Рильський – майстер поетичної форми (“Яблука доспiли”, “Шопен”)

Народно-релігійні свята й обряди у поезіях Б.-І. Антонича

Атмосфера добра і любові в українській родині (за оповіданням С. Васильченка «Свекор»)

Наскрiзний пафос життєствердження в новелi Григорiя Косинки “В житах”

Тема розлуки з рідною землею у поезії Б. Лепкого «Журавлі»

Патрiотизм i духовна велич героїв повiстi “Україна в огнi”

Трагічна доля героїні твору «Дівчина-чайка» Дніпрової Чайки

Пафос поезiї воєнного лихолiття (за творами Володимира Сосюри)

Чарівний світ дитинства у «Зачарованій Десні» О. Довженка

Образ народного слівця у поемі Т. Шевченка «Тарасова ніч»

Дитинство Лесі Українки та його вплив на творчість письменниці (за поезіями «Мрії», «Як дитиною, бувало…»)

Співомовки Степана Руданського

Нацiональний пафос поезiї Олега Ольжича

Роздуми над неповторним та буденним (за віршами Л. Костенко)

Опис весни у поезії М. Рильського «Ознаки весни»

Нацiональнi мотиви i особливостi їхнього художнього втiлення у драматичнiй поемi Лесi Українки “Бояриня”

Символічний зміст поезії Я. Щоголіва «Листопад»

Яскравість і сила поетичних образів у поезії М. Вінграновського «Грім»

Гумор у нашому житті та в літературі (на прикладі вірша П. Глазового «Заморські гості»)

Висока духовність поезій Станіслава Чернілевського

Природа у поезії М. Вінграновського

Богдан-Ігор Антонич – співець української природи

Наша пiсня, наша дума

Мої враження від оповідання Є. Гуцала «Лось»

Iз “Собором” у майбутнє

Мелодійність та музичність поезій П. Тичини

Картини природи у вірші Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати…»

Правозахисний свiтогляд поета (за твором Василя Симоненка “Ти знаєш, що ти – людина”)

Якими я уявляю собі запорожців (за твором І. Нечуя-Левицьного «Запорожці»)

Прагнення добровiльної втрати свободи (за казкою-феєрiєю Лесi Українки “Лiсова пiсня”)

Добро і зло в оповіданні А. Лотоцького «Михайло-семиліток»

Відображення нашого минулого у поезіях з книги О. Олеся «Княжа Україна»

Що я відкрила для себе, читаючи твори О. Олеся

Природа i людина у творчостi Iвана Драча

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу

Різні життєві позиції персонажів у творі В. Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон»

Образи фантастичних істот у казці В. Короліва-Старого «Потерчата»

Про Наталку Полтавку i не тiльки про неї (за твором Iвана Котляревського “Наталка Полтавка”)

Перемога над хитрістю у казці І. Франка «Фарбований Лис»

Про почуття, i не тiльки про це (за творами Йоганна Вольфганга Гете “Фауст” i Тараса Шевченка “Катерина”)

Про перехреснi стежки iнтелiгенцiї (повiсть Iвана Франка “Перехреснi стежки”)

Проблема взаємозв’язку вождя i народу в романi Пантелеймона Кулiша “Чорна рада”

Проблема вiдповiдальностi за долю батькiвщини у драмi Лесi Українки “Бояриня”

Проблема морального обов’язку у творi “I мертвим, i живим, i ненародженим землякам моїм…” Тараса Шевченка

Проблема добра i зла в комедiї Вольтера “Простодушний”

Проблема духовного занепаду суспiльства в оповiданнi Михайла Коцюбинського “Подарунок на iменини”

Проблематика казки Михайла Салтикова-Щедрiна “Премудрий пiскар”

Проблематика казки Михайла Салтикова-Щедрiна “Дикий помiщик”

Проблематика поеми Iвана Франка “Мойсей”

Проблематика психологiчної новели Василя Стефаника “Новина”

Голодомор 1932-1933 років у романі «Марія» Уласа Самчука

Мати Божа Марія — особлива постать в історії людства і заповітний острівець у духовному житті Марії Уласа Самчука

Трагедія українського села (за романом Уласа Самчука «Марія»)

«Гомер української прози XX століття» (Улас Самчук і його повість «Марія»)

Світ героїні роману Павла Загребельного «Роксолана»

Історична романістика П. Загребельного як історія людської душі

Роман «Диво» Павла Загребельного: історична правда й художній вимисел

Розгульність композиції роману Загребельного «Диво»

Образ Софії Київської — символ духовного надбання українського народу (за романом П. Загребельного «Диво»)