Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 27

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко

Багатогранна діяльність Пантелеймона Куліша

Образ України у творчості Т. Шевченка

Спадщина Шевченка-художника

Глибина i щирiсть почуттiв: закоханостi, свiтлої радостi, вiрностi у творчостi Павла Тичини

«Кобзар» у моєму житті

Моя улюблена поезія з «Кобзаря» Т. Шевченка

Мотиви лірики Т. Шевченка років заслання

Образ матері у творах Т. Шевченка

Актуальнiсть проблем п’єси Олексiя Коломiйця “Дикий Ангел”

Мої роздуми під час читання поеми «Наймичка» Т. Шевченка

«Заповіт» Т. Шевченка – патріотичний гімн

Алегорично-моральний змiст сюжету драми “Гостина старої дами”

Кого висміює Т. Шевченко у п’єсі «Назар Стодоля»?

Трагічні події в Україні 1768 року та їх відображення в поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»

Історична тематика у творчості Т. Шевченка

Художні особливості балад Т. Шевченка

Українські поети-романтики

Тема минулого України в творчості М. Шашкевича

Боротьба добра i зла в поемi Iвана Франка “Мойсей”

Повість Г. Квітки-Основ’яненки «Конотопська відьма» – сатира на козацько-старшинський устрій

Народні обряди в повісті Г. Квітки-Основ’яненки «Маруся»

Григорій Квітка-Основ’яненко – перший прозаїк нової української літератури

Мої роздуми над п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»

Порівняльна характеристика образів Петра й Миколи (за п’єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»)

«Енеїда» І. Котляревського та «Енеїда» Вергілія

Як розуміє щастя Григорій Сковорода?

Кого і за що засуджує Г. Сковорода у своїх байках

Як я розумію зміст вислову Г. С. Сковороди «Світ ловив мене, та не спіймав»

Григорій Сковорода – видатний український письменник, просвітитель-демократ

Віршова спадщина Климентія Зіновіїва та Івана Некрашевича

Вiдбиття громадянської позицiї Лесi Українки в образi Оксани (за драматичною поемою “Бояриня”)

«Історія Русів» – розповідь про історичний розвиток України від давнини до другої половини XVIII століття

Відображення в козацьких літописах визвольної війни 1648-1654 років та воєнного союзу України з Росією

Вiдкриваю свого Павла Тичину

Іван Вишенський – видатний полеміст-сатирик давньої української літератури

Вiдображення прагнення народу до нацiональної самостiйностi, до волi в поемi Iвана Франка “Мойсей”

Що мені відомо про полемічну літературу

Яким я уявляю князя Ігоря (За «Словом о полку Ігоревім»)

Вiдчуття внутрiшнiх переживань Лесi Українки у пейзажнiй та iнтимнiй лiрицi

Образ Руської землі в «Слові»

Чого навчає нас Біблія?

Втiлення в образi Марусi Чурай моральної краси й таланту українського народу (I варiант)

Біблійні сюжети й мотиви в українській та світовій літературі

Втiлення в образi Марусi Чурай моральної краси i таланту українського народу (II варiант)

Важлива думка християнського вчення – любов до людини (Нагірна проповідь)

Втiлення кращих рис трудового народу в образi Ганни-колгоспницi

Біблія – видатна пам’ятка світового письменства

Давньоукраїнська держава – Київська Русь

Чим зацікавила мене «Велесова книга»

«Велесова книга» – скрижалі буття українського народу в прадавні часи

На тернистих шляхах… (про тяжкі умови розвитку української літератури)

Алегоричність змісту й образів-персонажів вірша І. Франка «Каменярі»

Творчість письменників-емігрантів

Вірш В. Стуса «Сто років, як сконала Січ»

«Народе мій! До тебе я ще верну і в смерті обернуся до життя». Життя й доля Василя Стуса

Роксолана – моя улюблена героїня

Тодось Осмачка – поет «розстріляного Відродження»

Журба і радість Олександра Олеся

Патріотичний пафос вірша П. Тичини «Я утверждаюсь»

Проблема історичної пам’яті народу (за поемою М. Вороного «Евшан-зілля»)

Алегоричні образи в творі Лесі Українки «Досвітні огні»

Значення прологу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Зображення волелюбного трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Мотиви громадянської лірики Б. Грінченка

Моя оцінка образу Герасима Калитки (за комедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Моральне падіння людини, яка йде до мети злочинним шляхом (за комедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Комедія І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» – одна з кращих сатиричних комедій в українській драматургії

Вади людини й суспільства в творах українських байкарів

Поетичні роздуми Т. Шевченка про сутність людського життя (за віршем «Минають дні, минають ночі…»)

Історична основа поеми Т. Шевченка «Гамалія»

П. Гулак-Артемовський та його творчість

«Пан та Собака» П. Гулака-Артемовського – перший класичний зразок сатиричної байки в новій українській літературі

Історична основа літописної повісті «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році»

Літопис як історична й літературна пам’ятка