Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 13

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Трагедія сім’ї Катранників (за романом «Жовтий князь»)

Тільки краса може збудити життя серця (за романом В.Барки “Жовтий князь”)

Трагедія роду половців за романом «Вершники» Юрія Яновського)

Образи “хліботрусів” у романі В.Барки “Жовтий князь”

Образ Мирона Катранника – як уособлення духовної сили нації (за романом В.Барки “Жовтий князь”)

Трагедійне звучання твору Україна в огні»

Трагічний вибір братів половців(за романом Ю. Яновського «Вершники»)

Голодомор 33 року – найстрашніша трагедія українського народу (за романом В.Барки “Жовтий князь”) (IIІ варіант)

Голодомор 33 року – найстрашніша трагедія українського народу (за романом В.Барки “Жовтий князь”) (IІ варіант)

Голодомор 33 року – найстрашніша трагедія українського народу (за романом В.Барки “Жовтий князь”) (І варіант)

Роман “Сад гетсиманський” Івана Багряного – страшний документ сталінської доби

Трагічна доля Миколи Хвильового

Мій улюблений герой з роману Івана Багряного “Тигролови”

Звіролови чи людолови? (за романом Івана Багряного “Тигролови”)

Україна у романі Івана Багряного “Тигролови”

Тоталітарна держава в поезії В. Самійленка «Ельдорадо»

Тодось Осмачка: життя і творчість

Символічний образ поїзда (за романом Івана Багряного “Тигролови”) (IІ варіант)

Символічний образ поїзда (за романом Івана Багряного “Тигролови”) (І варіант)

Жанрові особливості роману Івана Багряного “Тигролови” (ІI варіант)

Жанрові особливості роману Івана Багряного “Тигролови” (І варіант)

Ти знаєш, що ти людина (за романом Івана Багряного “Тигролови”) (ІI варіант)

Ти знаєш, що ти людина (за романом Івана Багряного “Тигролови”) (І варіант)

Моє розумiння заклику автора роману “Собор”. “Собори своïх душ бережiть, друзi… Собори душ!..”

Символiчнiсть назви роману Олеся Гончара “Собор”

Героïзм народiв у Другiй свiтовiй вiйнi (за романом Олеся Гончара “Прапороносцi”)

Володька Лобода – типовий представник своєï епохи (за романом Олеся Гончара “Собор”)

Краса духовного свiту героïв Олеся Гончара.

Тема iсторичноï та нацiональноï пам’ятi в романi

Творчiсть Олеся Гончара у свiтовому контекстi

ГОНЧАР ОЛЕСЬ БІОГРАФІЯ

символ духовноï краси людини е однойменному романi

Героïчний подвиг радянського солдата у романi Олеся Гончара “Прапороносцi”

Моя душа – це хpам, чи купа цегли?

Фiлософськi роздуми про роль рiдноï мови в життi кожноï людини за вiршем В. Голобородька “Наша мова”

Голобородька Василь

Поезiя Л. Глiбова “Журба” – перлина украïнськоï лiрики

Утвердження споконвiчних етичних цiнностей у байках Леонiда Глiбова

ГЛIБОВ ЛЕОНIД

Реалiзм байок Леонiда Глiбова

Подвиг чи жертва заради людей?

Байка Л. Глiбова “Щука

Глазовий Павло БІОГРАФІЯ

I безпечне, i вигiдне життя ханського сина в киïвському полонi (за поемою М. Вороного “Євшан-зiлля”)

Багатство проблематики, поетичноï спадщини Миколи Вороного

М. Вороний

Тема вiрностi Батькiвщинi в поемi Миколи Вороного “Євшан-зiлля”

ВОРОНИЙ МИКОЛА БІОГРАФІЯ

Без верби i калини нема Украïни (за твором М. Вороного “Євшан-зiлля”)

Пpоблема iстоpичноï пам’ятi наpоду в поемi Миколи Воpоного “Євшан-зiлля”

Образи жiнок-крiпачок у творi Марка Вовчка “Iнститутка”

Iнститутка Марка Вовчка – перша украïнська реалiстична повiсть

Марко Вовчок i Тарас Шевченко

Порiвняльна характеристика образiв простоï сiльськоï дiвчини Устини та освiченоï панночки (за повiстю “Iнститутка”)

Образи крiпакiв-протестантiв у творi Марка Вовчка “Iнститутка”

Обереги моєї душі

“Iнститутка” Марка Вовчка: волелюбна романтична вдача героïв, прагнення до особистоï свободи

ВОВЧОК МАРКО БІОГРАФІЯ

Народнiсть творiв письменницi Марка Вовчка

Антикpiпосницька спpямованiсть повiстi Маpка Вовчка “Iнститутка”

Моï почуття пiсля прочитання усмiшок Остапа Вишнi

Образ оповiдача в усмiшках Остапа Вишнi

Спадщина Остапа Вишнi – вiдбиття тогочасних проблем

Нацiональний характер гумору Остапа Вишнi

Коли я читаю гуморески Остапа Вишнi

Нашi автобiографи

ВИШНЯ ОСТАП БІОГРАФІЯ

Що я дiзнався про шиття сiльськоï бiдноти з оповiдання Остапа Вишнi “Перший диктант”

Лiризм, гумор i сатира у творах Остапа Вишнi.

Iван Вишенський – видатний полемiст-сатирик давньоï украïнськоï лiтератури

Iван Вишенсьний, його час i культурна та громадська дiяльнiсть

Оповiдання В. Винниченна “Салдатики!” – “малюнок iз селянських розрухiв”

Мiсце творчостi В. Винниченка в украïнському лiтературному процесi

В. Винниченко

Особливостi iмпресiонiстичноï прози