Головна Головна -> Твори -> Твори з української літератури -> Твори
Твори з української літератури | Сторінка 12

Твори з української літератури


Твори з української літератури, твір з літератури, шкільні скорочені твори на тему

Морально-етичнi проблеми кiноповiстi О. Довженка “Зачарована Десна”

ДОВЖЕНКО ОЛЕКСАНДР

Образ людини-трудiвника в повiстi

Автобiографiчний характер кiноповiстi О. Довженка “Зачарована Десна”

Шерлок Холмс – мій улюблений літературний персонаж

Трагiзм творчоï долi Олександра Довженка

Засудження вiйни в кiноповiстi Олександра Довженка “Украïна в огнi”

Украïна у творчостi Олександра Довженка (за твором Олександра Довженка “Украïна в огнi”)

Патрiотизм i духовна велич героïв повiстi “Украïна в огнi”

Iсторична доля украïнськоï нацiï в творчостi О. Довженка

Моpальна кpаса i духовна велич людини в кiноповiстi Олександpа Довженка “Зачаpована Десна”

Морально-етичнi проблеми в оповiданнi Є. Гуцала “Сiм’я дикоï качки”

ГУЦАЛО ЄВГЕН БІОГРАФІЯ

ГУЦАЛО ЄВГЕН БІОГРАФІЯ

Людськi долi в оповiданнi Є. Гуцала “Хто ти?”

Природа й людина у творi Е. Гуцала “Лось”

Тема крiпацтва у творi П. Гулака-Артемовського “Пан та Собака”

Сутність «епічного театру» на прикладі п’єси «Матінка Кураж та її діти»

П. Гулак-Артемовський та його творчiсть

Образ селянина Данила – героя оповiдання Б. Грiнченка “Сам собi пан”

Мотиви громадянськоï лiрики Бориса Грiнченка

ГРIНЧЕНКО БОРИС БІОГРАФІЯ

Моє продовження твору Б. Грiнченка “Грицько”

Реалiзм i наpоднiсть художньоï пpози Боpиса Гpiнченка

Поетичний образ Украïни у творах П. Грабованого

огл Суперечливiсть iдеалiв П. Грабовського

Поетичне вираження в поезiях П. Грабовського одвiчного прагнення украïнського народу до незалежностi (“До Русi-Украïни”, “До украïнцiв”)

Павло Грабовський – спiвець трудового народу

Тематика поетичноï’ творчостi Павла Грабовського. Аналiз поезiй

“Крик болю i туги за рiдною Украïною” у поезiï Павла Грабовського

Поетичне виpаження одвiчного пpагнення укpаïнського наpоду до волi в поезiï Гpабовського

Восхваление национальных героев в украинском героическом эпосе

Яке місце посідає тема «Людина і земля» в українській літературі?

Яка історична основа поеми І Франка?

Як розвивались традиції гумористичних творів в українській літературі?

Що таке щастя? (За новелою Б. Лепкого «Цвіт щастя»)

Що спільного й відмінного між п’єсою «Ромео і Джульєтта» та «Тіні забутих предків»

Що мене найбільше вразило в новелі Ю. Яновського «Лист у вічність»

Доля народу у кіноповісті О. Довженка “Україна в огні”

Що вам відомо про життєвий шлях Лесі Українки?

Образ рідного краю в кіноповісті О. Довженка “Зачарована Десна”

Віра в світле майбутнє українського народу (за віршами П.Грабовського)

Боровся я за щастя для людини, За світло в чорній млі” (П.Грабовський) (ІI варіант)

Боровся я за щастя для людини, За світло в чорній млі” (П.Грабовський) (І варіант)

Шевченкова поезія

Чому Лаврін і Мелашка стали сварливими, дріб’язковими людьми

Чого навчає гіркий досвід Чіпки Варениченка?

Чия творчість невід’ємна від життя народу

Без верби і калини нема України (за твором М. Вороного “Євшан-зілля”)

Засоби комічного у творчості О.Вишні (IIІ варіант)

Художні особливості містерії Т. Шевченка «Великий льох»

Художні особливості віршів Івана Величковського («Млеко» і «Зегир з полузегарком»)

Засоби комічного у творчості О.Вишні (IІ варіант)

Засоби комічного у творчості О.Вишні (І варіант)

Хто з героїв драми І. Франка «Украдене щастя» обкрадений найбільше?

Ліризм, теплий і яскравий гумор у зображенні життя і праці простих трудівників (за творами О.Вишні “Діди наші та баби наші”, “Весна-красна”) (І варіант)

Характеристика образів Остапа та Соломії

Дотепне висміювання міщанства, відсталості, неуцтва в ранніх творах О.Вишні (IІ варіант)

Дотепне висміювання міщанства, відсталості, неуцтва в ранніх творах О.Вишні (І варіант)

Гострі проблеми сучасності крізь призму сміху (за творчістю О.Вишні)

Остап Вишня — майстер гумору (ІI варіант)

Остап Вишня — майстер гумору (І варіант)

Філософська проблематика в поемі І. Франка «Іван Вишенський»

Коли я читаю гуморески Остапа Вишні

Наші автобіографії (Остап Вишня)

Унікальність творчої спадщини М. Шашкевича

Остап Вишня — письменник, рибалка і мисливець

Українська ментальність у творах Уласа Самчука й Івана Багряного

У яких поезіях Шевченко звертається до своїх визначних попередників?

В. Винниченко – автор першого українського науково-фантастичного утопічного роману

У чому полягає жанрова і тематична різноманітність творчості І. Карпенка-Карого?

Тягар таланту і тягар життя (М. Куліш)

Доля дітей в оповіданнях

Трагедія серця Олександра Олеся

Дві віри – селянина Мирона Катранника і більшовика Григорія Остроходіна (за романом В. Барки “Жовтий князь”)