Головна Головна -> Твори -> Iдеальне суспiльство у романi Франсуа Рабле “Гаргантюа i Пантагрюель”

Iдеальне суспiльство у романi Франсуа Рабле “Гаргантюа i Пантагрюель”Iдеальне суспiльство у романi Франсуа Рабле “Гаргантюа i Пантагрюель”

Iдеал щасливого суспiльства, яким його уявляв собi Франсуа Рабле,
збiгається в часi з найвищим розквiтом мистецтва доби Вiдродження, а
разом iз ним – з гуманiстичними прагненнями та пориваннями. Iз бiографiї
Рабле ми знаємо, що багато рокiв вiн прожив у Iталiї, де на той час уже
сформувалась культура, у центрi якої була людина – жива i водночас
“надзвичайна, богоподiбна”.

Як нам здається, такi люди не могли жити звичайним життям, у них повинно
було бути все iнакшим – високим, iдеальним, щасливим. Таке мудро
влаштоване суспiльство i показує Рабле у своєму романi – це телемський
монастир, збудований за наказом Гаргантюа для ченця, брата Жана. Це один
iз позитивних героїв роману, зовсiм не схожий на тих ченцiв, яких ми
звикли бачити у кiнофiльмах чи на сторiнках книжок. Жан – це молода,
життєрадiсна, чистосердечна, спритна та смiлива людина. Та i сам
телемський монастир побудовано в нагороду за його вiйськовi подвиги.

Сама назва “Телема” грецькою мовою означає “вiльне бажання”. Тому тут
зовсiм немає аскетичного життя, притаманного таким закладам. Приймають
сюди не убогих i калiк, а здорових, красивих, сильних молодих людей, як
чоловiкiв, так i жiнок. Незважаючи на те, що спосiб життя тут не
пiдпорядковується суворим правилам, усi мешканцi монастиря живуть у
повнiй згодi та гармонiї, вiдчувають один до одного повну повагу та
взаєморозумiння. Це виявляється навiть у такому фактi, як бажання робити
всiм товариством те, що хочеться кому-небудь одному.

Вражає нас також зображення помешкання ченцiв, краса його будiвлi,
розумної розкошi побуту, прекрасної бiблiотеки з книгами, виданими на
шести мовах. Все це пiдкреслює повноту буття, всебiчне задоволення
духовних потреб людини.

Рабле у зображеннi телемського монастиря створив образ унiверсального
суспiльства, що створює само себе. Це була спроба не тiльки показати
епоху Вiдродження у час її найвищого злету, а й передати майбутнiм
поколiнням iдеальну мрiю, що колись повинна здiйснитися.

Схожі твори: