Головна Головна -> Твори -> Варіант роботи над епізодом під назвою “На сцені з’являється пан Тибурцій”.

Варіант роботи над епізодом під назвою “На сцені з’являється пан Тибурцій”. • Застосовуючи прийом евристичної бесіди, учитель ставить такі запитання:
 • –        Чому змінюються стосунки між Васею і Тибурцієм?
 • –        Прочитайте фрагмент тексту, в якому йдеться про те, як вечеряпи діти. Які ваші враження від прочитаного?
 • -Знайдітьу тексті епітети, до яких вдається автор, описуючи зустріч Басі та батька. З якою метою їх використано?
 • -Поміркуйте над двома вистелюваннями Тибурція: “Може, це й добре, що твоя стежка пролягла через нашу ” і “Краще мати в грудях шматочок людського серця, ніж холодний камінь”. Чому саме Тибурцій висловлює такі думки? Що ви додали б тепер до його характеристики?
 • -Поміркуйте, чому Вася не зрадив Валека і Марусю. Як ви ставитеся до його вчинку?

Щоб створити діафільм за епічним твором, потрібно:

 • Визначити основні епізоди художнього твору, які будуть використані у діафільмі.
 • Назвати дійових осіб майбутнього діафільму.
 • Скласти характеристику дійових осіб (зовнішній вигляд, поведінка, особливості мови, обставини, в яких вони діють тощо).
 • Осмислити своєрідність авторського ставлення до подій і героїв художнього твору, за яким має бути діафільм.
 • Розрахувати, зі скількох кадрів складатиметься діафільм. Визначити логічну послідовність кадрів.
 • Окреслити межі та конкретний зміст кожного кадру, його головну думку.
 • Дібрати назву до кожного кадру діафільму.
 • Створюючи (усно) кадри діафільму, користуватися текстом твору.

Пропонуємо, наприклад, кадр діафільму “Діти підземелля” під назвою “Руїни”.

Кадр 1. Княжмістечко. Містечко розляглося внизу над сонними пліснявими ставками. Сірі паркани, пустирі з купами різного мотлоху, підсліпуваті хатки, що аж повростали в землю. Дерев’яний міст, перекинутий через вузьку річку. Сморід, бруд, юрби дітей. Тюрма. Напівзруйнований замок і старе кладовище. Далі буде.

Л. Ф. Мірошниченко, доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри НПУ ім. М.П.Драгоманова

 

Схожі твори: