Головна Головна -> Твори -> Плани творів на тему – Козацькі літописи

Плани творів на тему – Козацькі літописиКОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ – ПРАВДИВІ СВІДКИ ІСТОРІЇ Й ДАВНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

План

I.          Козацькі літописи – свідчення героїчного життя українського народу.

II.        Звитяга Січового козацтва очима козаків-літописців.

 • Чорна рада під Ніжином в «Літописі Самовидця».
 • Історія козацтва в описі Григорія Грабянки.
 • Гарячий патріотизм анонімної «Історії русів».
 • Сум з приводу гетьмансько-старшинських усобиць в «Літописі Самійла Величка».
 • Використання в літописах легенд, переказів, віршів, документів тодішньою українською мовою.

6.         Використання в літописах лексико-фразеологічного багатства мови, сатири та гумору.

III.       «…З літературного боку се явище дуже цінне». (І. Франко).

ДАВНЬОУКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ ТА ПОЕЗІЯ ЯК ДЖЕРЕЛА РОЗВИТКУ ЖАНРІВ

План

I.          Глибоке народне коріння давньоукраїнської народної драми та віршів.

II.        Шкільництво – осередок літературної творчості.

 • Шкільна драма на історичну тему: «Володимир» Ф. Проко-повича.
 • Соціальні мотиви у драмі Г. Кониського «Воскресіння мертвих».
 • Інтермедії та інтерлюдії – прабабусі комедії в українському театрі.
 • Піїтика – шкільний предмет. Поезія «мандрівних дяків».
 • Климентій Зіновіїв – перший український співець праці ремісників, наймитів-бурлаків, селян.
 • Сатиричні твори І. Некрашевича.
 • Поєднання книжних традицій з народними, використання гумору й сатири.

III.       Значення давньоукраїнської драматургії та поезії для розвитку

нової української літератури та мови.

ТВОРЧІСТЬ ПЕРШИХ ПИСЬМЕННИКІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА ТА ІЛАРІОНА

План

I.          Розвиток освіти й красного письменства на Русі.

II.        Мудре слово на сторожі моралі.

 • Літописи «Повість минулих літ».
 • «Повчання» Володимира Мономаха.
 • «Слово про закон і благодать» Іларіона.
 • Світський характер літератури і тісний зв’язок з християнством.
 • Художні здобутки давніх письменників.

ІІІ. Значення творчості давніх письменників для зміцнення та самоствердження Київської Русі як держави.

 

Схожі твори: