Головна Головна -> Твори -> Сковорода Григорій Савович — видатний філософ, просвітник

Сковорода Григорій Савович — видатний філософ, просвітникСковорода Григорій Савович (1722-1794) – видатний філософ, просвітник. Філософське вчення базується на ідеї «трьох світів» начал: макрокосму (Всесвіт), мікрокос му (людина) і світу символів (Біблія), що пов’язує перші два начала. Макрокосм складається із численних світів, першоосновою його є чотири елементи – вогонь, повітря, вода і земля. Мікрокосм є основою філософської системи Сковороди. Свого справжнього вияву, власне людського буття людина набуває не з появою тілесності з її чуттєвими властивостями, а лише за умови осягнення нею невидимості, глибинних внутрішніх духовних джерел. Тому принцип «пізнай себе» проходить крізь усі його філософські твори. Сковорода постійно повторює: «побач самого себе», «слухай себе», «поглянь у себе самогон.

У духовному самопізнанні філософ вбачав ключ до розкриття таємниць буття світу і самої людини: «Якщо хочеш виміряти небо, землю і моря – повинен спочатку виміряти себе». Світ символів – це Біблія, яка допомагає людині пізнати в собі Бога. Біблія, на думку філософа, «є аптека, набута Божою премудрістю, для лікування душевного світу, не виліковного жодними земними ліками».

Кожен із названих світів, у свою чергу, складається з «двох натур»: зовнішньої (видимої) і внутрішньої (невидимої). Видимий світ – це світ створений, матеріальний. Сковорода називає його по-різному: «матерія», «стихія», «земля», «плоть». Він – лише бліде відображення невидимого світу, який є реальним. Невидимий – це Бог, дух, вічність. Він є вічною і незмінною першоосновою всього існуючого. Обидва світи невід’ємні, взаємопов’язані. З того, що в усьому сущому існує два єства – невидиме і видиме, Сковорода робить висновок про неможливість зникнення чи загибелі чого-небудь. Людина має двоїсту природу, й така її природна сутність абсолютна. У пізнанні, осягненні невидимого світу через видимий філософ вбачав сенс людського існування.

Сковорода створив власну етико-моралістичну, етико-гуманістичну систему розуміння людини з центральною ідеєю «внутрішньої» людини, єством якої є Бог. Тож пізнати Бога – значить пізнати самого себе, служити самому собі. Філософ відстоював ідеал «нерівної рівності», який передбачав для кожної людини її власний життєвий шлях. Критерієм морального вибору є «спорідненість» людини з тим чи іншим типом поведінки.

Григорій Савович обґрунтував концепцію «спорідненої праці», важливість для людини займатися справою, що повністю відповідає її природним нахилам і здібностям. Тільки за таких умов праця буде не лише засобом забезпечення матеріального існування людини, а й формою її духовного самоствердження, а отже, й справжнього щастя. Саме щастя вбачав філософ у чистоті сердечній, у рівновазі духовній, утверджуючи це своїм власним життям.

 

Схожі твори: