Головна Головна -> Твори -> Трагедiя роду Половцiв у романi Ю. Яновського “Вершники”

Трагедiя роду Половцiв у романi Ю. Яновського “Вершники”Ось i прочитано роман Ю. Яновського “Вершники”, обговорено його побудову i
проблематику, мову i стиль, а на серцi бiль, бiль за те, що все, про що написав
письменник, було нашою трагiчноï iсторiєю, яку, на жаль, вже не можна
повернути чи виправити.
У романi “Вершники” порушено багато проблем: трагедiя роду i народу, розпад
родини заради iдеï, революцiя i народ, полiтичнi платформи рiзних партiй i
полiтичних сил, вiдданiсть справi, творча праця та духовнi цiнностi. Але
найболючiшою є проблема братовбивчоï громадянськоï вiйни.

Талант i далекогляднiсть роману “Вершники” Ю. Яновського в тому, що автор зумiв
написати iдеологiчно правильний на той час твiр, але емоцiйний акцент зробити на
iншому
Ї письменник не схвалює криваву рiзню, братовбивство, хоча б i заради нового
життя.
Вiйна
Ї це завжди нещастя i горе для народу, горе для краïни. У новелi “Подвiйне
коло” автор передає картину жахливоï братовбивчоï рiзнi, яка є трагедiєю
не тiльки роду, а й народу: за один день вiйни загинули сотнi людей i серед них
три брати Половцi. Знехтування батькiвського заповiту: “Тому роду не буде
переводу, в котрому браття милують згоду”, слiпа приналежнiсть до класу

Ї трагедiя братiв Половцiв.
Одного дня у серпнi 1919 року доля звела братiв Половцiв пiд Компанiïвкою,
щоб вони вбили один одного, бо у вирi громадянськоï вiйни вони опинились у
ворогуючих таборах: Андрiй
Ї у денiкiнцiв, Оверко
Ї у петлюрiвцiв, Панас
Ї у махновцiв, Iван
Ї у бiльшовикiв. Належнiсть до рiзних полiтичних платформ, бажання помсти i
жорстокоï розправи представникiв однiєï платформи над представниками
iншоï призводить до безсердечноï розправи над братами. В iм’я примарних
iдей брати Половцi вбивали один одного. Яка ж вiра може зруйнувати братню любов?
Та й чи вiра це? Якщо брат вбиватиме брата
Ї то кому ж вiрити? Троє братiв вбито, а двоє, якщо i повернуться до батькiв, то
ким вони для них будуть? На жаль, лише братовбивцями.
Роман “Вершники”
Ї це протест Ю. Яновського проти вiйни та братовбивства, заклик зважити на
помилки iсторiï та нiколи не припускатися ïх.

Схожі твори: