Головна Головна -> Твори -> Автобiографiчна основа вiрша Т. Шевченка “Якби ви знали, паничi…”

Автобiографiчна основа вiрша Т. Шевченка “Якби ви знали, паничi…”Т.Шевченко
Ї талановита людина. У його творчостi порушено багато злободенних тем: воля,
крiпацтво, доля жiнки-матерi, особистi переживання. А взiрцем автобiографiчноï
лiрики можна назвати вiрш “Якби ви знали, паничi…”
Уже з перших рядкiв ми розумiємо, що вiрш присвячено темi крiпаччини та важкiй
долi крiпакiв. Шевченко народився у сiм’ï крiпака, тому знає про таке життя
дуже багато i не з розмов. Знає, яке воно важке, безрадiсне:
Я в хатi мучився колись, Моï там сльози пролились.
Хоч дiм i називають раєм, свiй дiм Шевченко не мiг так назвати. Вiн iз любов’ю
каже про хатинку, про красиву природу навкруги, про матiр, але у тiй хатi
насправдi було пекло. Бо чи правильним, щасливим є життя жiнки у важкiй працi,
яка звела ïï у могилу ще молодою, а батько помирає на панщинi?

Далi Шевченко розповiдає про своє школярство
Ї носив школярам воду, його сестри пiшли на панщину, на якiй пiзнiше помруть, а
братiв вiддали у солдати.
Вiн звертається до Бога, намагається зрозумiти, чому така тяжка доля призначена
людинi.
З одного боку, вiн живе в раю: навкруги зелений гай, поряд ставок, верби, але
поруч iз цим iснує людське горе, сльози, кров, “…i нiчого нема святого на
землi”…
Через усе життя Шевченко пронiс страждання свого народу, спiвчуваючи йому,
намагаючись допомогти принаймнi словом, хоча i дiлом теж. I це заслуговує на
повагу та вдячнiсть.

Схожі твори: