Головна Головна -> Твори -> Кобзар у моєму життi

Кобзар у моєму життiСiмейна бiблiотека є майже в кожнiй сiм’ï, бо книга завжди супроводжувала
наше життя: навчала, розважала, вiдкривала новi свiти. Довгий час книга була
найцiннiшим подарунком. Мабуть, тому в бiблiотецi моєï бабусi є багато
книжок, якi вона передасть у спадщину менi, щоб я знала, якi були моï
предки, чим вони цiкавилися, що читали.
Серед книг сiмейноï бiблiотеки є декiлька видань “Кобзаря” Тараса
Григоровича Шевченка. Особливо мою увагу привернули двi факсимiльнi книги: перше
видання “Кобзаря” 1840 року та малоï захалявноï книжки перiоду заслання.
Звичайно, це лише точнi копiï безцiнних книг Т. Шевченка, але як багато вони
можуть розповiсти про самого автора, про епоху, в якiй вiн жив. Так, з
факсимiльноï копiï малоï захалявноï книжки я побачила почерк
Великого Кобзаря: красивi, дрiбненькi лiтери рiвненько лягали рядочками, лише
де-не-де автор закреслював слово й надписував iнше. Менi здається, це свiдчить
про те, що вiршi легко складалися автором. Копiя першого “Кобзаря” може
розповiсти, де й за яких умов видавався цей твiр, дає змогу побачити, який вигляд
мали друкованi книги першоï половини XIX столiття.
У бiблiотецi моïх родичiв є видання “Кобзарiв” рiзних перiодiв нашоï
iсторiï. Здебiльшого це видання пiслявоєннi, бо довоєннi, на жаль, були
знищенi фашистами. Коли бабуся розповiдала, як фашисти топили плиту книгами з
нашоï сiмейноï бiблiотеки, у неï на очах завжди були сльози.

“Кобзаревi” видання 1943 року належить особливе мiсце, бо це мiй прадiд привiз
його з фронту. Вiн розповiдав, що книгу цю читали на передових фронтiв, черпали з
неï силу й мужнiсть нашi бiйцi.
“Кобзар” видання 1947 та тритомник 1949 року
Ї це вже дарунки моïм бабусi та дiдусевi вiд ïхнiх батькiв до Дня
народження. Є в нашiй бiблiотецi й “Кобзар” 1956 року
Ї це велике, красиве, з iлюстрацiями до творiв Т. Шевченка видання було
подаровано вже моïй матусi. Я люблю гортати й перечитувати цю книгу й тому що
ïх сторiнок торкалися руки моєï матусi, й тому що подобаються вiршi Т.
Шевченка, й тому що в нiй є чудовi iлюстрацiï I. Їжакевича та В. Касiяна.

Отже, “Кобзар” Т. Шевченка був i, сподiваюся, буде особливою книгою для
украïнцiв. I що незважаючи на науково-технiчний прогрес i лазернi диски iз
записом творiв письменникiв, “Кобзар”
Ї книга, яка завжди буде в кожнiй украïнськiй родинi.

Схожі твори: