Головна Головна -> Твори -> Моя улюблена поезiя з “Кобзаря” Т. Шевченка

Моя улюблена поезiя з “Кобзаря” Т. ШевченкаВiд виходу друком першого видання “Кобзаря” i до сьогоднi про Т. Шевченка, його
життя i генiальну творчiсть надруковано стiльки книг, статей, дослiджень не
тiльки в Украïнi, айв iнших краïнах свiту, що ïх навiть не
перелiчити. Його поезiя, вiршi й поеми хвилювали та хвилюють не одне поколiння
читачiв.
З поетичною спадщиною Т. Шевченка я почала знайомитися ще в дитячому садочку,
потiм стала читати Шевченка в школi. Вiршi, поеми, балади хвилювали мене,
викликали спiвчуття. Серед поетичних творiв особливо пам’ятними для мене є
поезiï, якi нiби вiдкривають внутрiшнiй свiт митця. Перш за все це
поезiï “Думи моï, думи моï”. Чому поезiï, а не поезiя? У Т.
Шевченка є двi поезiï з такою назвою, якi, на мою думку, доповнюють одна одну
i свiдчать про незмiннiсть поглядiв поета на творчiсть та ïï
призначення.
Перша поезiя з такою назвою написана Т. Шевченком 1839 року в Петербурзi. Уже
викупили Тараса з крiпацтва, уже навчався вiн в Академiï художеств, а
прагнення писати не покидало митця. Чи потрiбно його слово, його “дiти”, як
називає Шевченко поетичнi рядки своïх вiршiв? I для кого? Т. Шевченко

Ї син свого народу, вiдданий син своєï Вiтчизни, а тому i ставить перед
собою митець завдання:
Думи моï, думи моï,
Квiти моï, дiти!
Виростав вас, доглядав вас,
Ї
Де ж менi вас дiти?
В Украïну iдiть, дiти!
В нашу Украïну.
Служити своïм словом рiдному народовi й Вiтчизнi, будити в ньому
волелюбнiсть
Ї таке завдання поета:
За степи та за могили,
Що на Украïнi,
Серце млiло, не хотiло
Спiвать на чужинi.
А в однойменному вiршi 1847 року “думами” поет називає вiстi з Украïни, без
яких вiн не може жити па засланнi. Це сум за рiдшiм краєм:
Думи моï, думи моï
Ви моï єдинi,
Не кидайте хоч ви мене
При лихiй годинi.
“Думи моï, думи моï…” 1839 року
Ї це твiр-програма поета. Покладена на музику, ця поезiя стала гiмном творчостi
Кобзаря. Коли лунає Шевченкове словю пiд супровiд музики, то менi теж хочеться
встати i спiвати,
Ї ось така сила
Ї сила Шевченкового слова.

Схожі твори: