Головна Головна -> Твори -> Образ матерi у творах Т. Шевченка

Образ матерi у творах Т. ШевченкаМатiр… Це ïй ми завдячуємо своïм життям, своïми радощами й
перемогами, усiм, що маємо в життi. Мабуть, саме тому тема матерi завжди була, є й
вiчно залишатиметься у творчостi наших письменникiв. Т. Шевченко теж звертався до
цiєï теми.
Образ матерi у творах Т. Шевченка
Ї це образ жiнки-страдницi, жiнки, яка не мала змоги бути разом iз дитиною, бо
була крiпачкою й повнiстю залежала вiд наказiв пана. Жiнка за часiв Т. Шевченка
була безправною людиною, яка зазнала гнiту як крiпачка i знущань у родинi, бо не
у всiх були гарнi й добрi чоловiки, а тому i в родинi ïм жилося не краще. У
поезiï “Якби ви знали, паничi…” поет з болем пише:
Там матiр добрую мою
Ще молодую
Ї у могилу
Нужда та праця положила…
Не маючи змоги доглядати дитя, мати-крiпачка брала його на панщину немовлям або
залишала вдома на бiльш-менш старших дiтей. У поезiï “Сон” (“На панщинi
пшеницю жала”) стомлена матiр мрiє про iнше майбутнє для свого сина, ïï
любов до сина безмежна i, незважаючи нi на що, безмежна вiра, що колись настане
такий час:
I сниться ïй той син Iван
I уродливий, i багатий,
Не одинокий, а жонатий
На вольнiй, бачиться, бо й сам
Уже не панський, а на волi.
Доля жiнки-матерi у Т. Шевченка зображена по-рiзному: це й Катерина

Ї матiр, що, не витримавши тяжких випробувань долi, накладає на себе руки; це й
Ганна, яка, спокутуючи свiй тяжкий грiх, все життя працювала в родинi сина, любила
його мовчки, жертовно. Сам поет, що так мало зазнав материнськоï любовi,
вiрив у кращу долю i матерi, i дитини:
I на оновленiй землi
Врага не буде, супостата,
А буде син, i буде мати,
I будуть люди на землi.
Безталанну долю украïнськоï матерi-крiпачки поет пiдносить до найвищих
висот, вiн схиляється перед ïï образом, як людство схиляється в поклонi
перед образом Матерi Божоï. Для Т. Шевченка жiнка-матiр
Ї це уособлення i Пречистоï Дiви Марiï, i матерi-Украïни. Це
узагальнюючий образ усiх матерiв. Т. Шевченко вiдштовхувався вiд iдеалiв, вiд
Бiблiï, бо Марiя
Ї символ глибокого й прекрасного материнства, перед чим поет благоговiв усе
життя: Марiя
Ї святiсть, божественнiсть, i Матiр
Ї рiдна матiр, матiр-земля, ненька-Украïна.

Схожі твори: