Головна Головна -> Твори -> Iсторична тематика у творчостi Т. Шевченка

Iсторична тематика у творчостi Т. ШевченкаТараса Григоровича Шевченка завжди цiкавила iсторiя. Поет пишався славним минулим
свого народу, вiрив, що його волелюбний i незалежний характер не зломлений
крiпосницькою системою. Важлива частина спадщини Кобзаря
Ї це твори на iсторичну тематику: “Iван Пiдкова”, “Тарасова нiч”, “Гамалiя”,
“Гайдамаки”, “Чигрине, Чигрине” та iншi.
У поемi “Iван Пiдкова” поет вiдтворив боротьбу нашого народу проти
султанськоï Туреччини, яка намагалася загарбати украïнськi землi. Т.
Шевченко славив мужнiсть запорожцiв, ïх смiливiсть, винахiдливiсть.

У поемi “Гамалiя” теж вiдтворено похiд козакiв у Царгород, бiй з ними за
звiльнення бранцiв та повернення на Батькiвщину. Боротьба з турками зображена як
визвольна, запорожцi ïдуть помститися ïм за кривди своïх
спiввiтчизникiв. У поемi уславлюється образ ватажка Гамалiï, який мужньо
бореться з турками.
Пiдносячи тему визвольноï боротьби украïнського народу проти зовнiшнiх
ворогiв, Т. Шевченко пише поему “Тарасова нiч”, у якiй вiдтворена боротьба проти
польського панування в Украïнi. В основу поеми покладена iсторична подiя

Ї перемога козакiв над вiйськом польським 1630 року пiд Переяславом. Поет радiє
перемозi запорожцiв:
Заспiвали козаченьки
Пiсню тiï ночi,
Ї
Тiï ночi кривавоï,
Що славною стата
Тарасовi, козачеству…
Поет уславлює гетьмана Тараса Трясила, його перемогу над ляхами.
Проти польськоï шляхти, ïï знущання над народом Украïни
спрямована й одна з кращих поем Т. Шевченка на iсторичну тему “Гайдамаки”, в
основi якоï
Ї подiï 1768 року, вiдомi пiд назвою Колiïвщина. Поет вiдтворює силу
народу, його роль в iсторiï. Гайдамаки для Т. Шевченка
Ї це нескоренi, волелюбнi патрiоти:
Сини моï, гайдамаки!
Свiт широкий, воля
Ї
Iдiть, сини, погуляйте,
Пошукайте долi.
Роздумує Кобзар над долею своєï Батькiвщини i в поезiï “Чигрине,
Чигрине”. Боляче поетовi, що “заснула Украïна”, а тому потрiбно пiдняти
онукiв, нащадкiв гайдамакiв, на боротьбу проти крiпацтва.
Тему iсторичного минулого Украïни порушував Кобзар i в засланнi, i в останнi
роки свого життя. Поет прагнув розбудити пам’ять народу, нагадати про мужнiсть i
незалежнiсть наших предкiв, закликаючи i своïх сучасникiв бути борцями за
своє майбутнє.
Воскрешаючи минуле, Т. Шевченко ставить перед собою мету за допомогою слова
надихнути народ на нову боротьбу за нацiональне визволення.

Схожі твори: