Головна Головна -> Твори -> Художнi особливостi балад Т. Шевченка

Художнi особливостi балад Т. ШевченкаПiсля прочитання творiв Т. Шевченка було б помилково вважати, що письменник
обмежувався лише близькими йому темами, а також сюжетами з життя рiдного йому
селянства. Автор добре знав надбання свiтовоï культури, i це давало йому
можливiсть звертатись до будь-якоï з iсторичних епох, робити своï (до
речi, смiливi) висновки. Коли вiн говорить про криваву боротьбу повстанцiв, то
пригадує подiï Варфоломiïвськоï ночi, а коли розповiдає про
неофiтiв, то порiвнює ïх з декабристами.
Отже, як бачимо, Шевченко часто звертався до бiблiйних мотивiв, до псалмiв
староєврейських пророкiв. Саме звiдси вiн брав теми для своïх творiв,
епiграфи.
У псалмах та легендах євангельських поет-демократ бачив багато справжньоï
поезiï. Звiдси i черпав вiн матерiал для своïх творiв, переспiвував
ïх.
Помисли легендарних пророкiв або бiблiйнi мотиви доводили, що людська праця

Ї це краса, справедливiсть i любов.
Шевченко звертався до Бiблiï як до лiтературного твору, а не як до святого
письма; звiдси вiн брав образи, мотиви i сюжети, створюючи поезiï актуального
громадського спрямування
Ї антицарського, антикрiпосницького, революцiйного змiсту. Такi твори, як
“Подражанiє 11 псалму”, “Марiя”, “Осiя, глава XVI”, “Царi”, “Подражанiє
Iєзекiïлю”, “Iсайя. Глава 35
Ї” мають одверто революцiйний змiст.
У образi Бога вiн показує iдеал святостi, а Марiя
Ї рiдна мати, мати земля, ненька-Украïна. У образах нiмих рабiв автор
зображує простий люд, який терпляче зносить всi знущання панiвноï верхiвки.

У творi бiблiйного змiсту Шевченко вкладає свiй змiст
Ї вiн пророкує щасливе майбутнє, висловлює своï надiï i сподiвання на
загибель експлуататорського ладу:
Оживуть степи, озера,
I не верстовiï,
А вольнiï, широкiï
Скрiзь шляхи святiï
Простеляться, i не найдуть
Шляхiв тих владики,
А раби тими шляхами
Без Aвалту i крику
Позiходяться докупи,
Радi та веселi.
I пустиню опанують
Веселiï села.
Як поет-революцiонер, вiн не може не закликати до боротьби за свободу. Тому i
вiдстоює народнi мрiï, пророкує всенародну розправу над гнобителями:

Борiтеся
Ї поборете,
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
I воля святая!
…Дiла добрих обновляться,
Дiла злих загинуть.

Схожі твори: