Головна Головна -> Твори -> Романтичний характер ранньоï творчостi Тараса Шевченка

Романтичний характер ранньоï творчостi Тараса ШевченкаЛiто 1840 року було вирiшальним у життi Тараса Шевченка. Вийшла його перша книжка
поезiй
Ї “Кобзар”. Критичнi вiдгуки були рiзними, ïх було багато, та всi вони
зiйшлись на визнаннi великого поетичного хисту Шевченка. I справдi, навiть першi
його романтичнi поеми “Тополя”, “Причинна”, “Тарасова нiч”
Ї це чудовi, художньо довершенi твори.
Причинна i Тополя. Двi трагiчнi дiвочi долi. Дiвчину-сироту розлучили чужi люди з
коханим, i вона стала причинною. У страшну буряну нiч блукає вона бiля гаю,
виглядаючи козаченька молодого. Буря душевна, що позбавляє дiвчину розуму,
зiставляється з бурею над нiчним Днiпром. Особливiстю раннiх романтичних творiв
Шевченка є те, що образи Їхнi сягають своïм корiнням у глибини народноï
творчостi. Навiть фантастичнi образи русалок вiдтворенi так, як уявляв ïх
народ: це покритки та дiти покриток, якi були на землi скривдженi людьми. А тема
вiрного, єдиного на все життя великого кохання
Ї основна в украïнському фольклорi. Не може жити без милого дiвчина, та й
козак, впiзнавши в мертвiй, залоскотанiй русалками дiвчинi свою кохану, у
вiдчаï розбиває собi голову об дуб.
Одинока тополя, що росте в широкому полi… Це одинока жiноча доля, яку гне вiтер
до самого долу. Дiвчина знає, що не навчиться бiльше ïï серце любити,
належить воно козаченьку, що загинув у чужих степах. I перетворюється вона на
тополю, щоб не виходити замiж за нелюба.
Не вернулася додому,
Не дiждала пари
Ї
Стоïть, тонка та висока,
До самоï хмари.
Реальнi картини козацькоï вольницi, повстань украïнського народу проти
польських поневолювачiв знайшли романтичне оспiвування в поемах “Тарасова нiч”,
“Гамалiя”, “Гайдамаки”. Шевченко створює романтичнi, яскравi образи легендарних
ватажкiв народних повстань: Тараса Трясила, Наливайка, Залiзняка, @онти. Як i в
романтичних поемах про жiночу долю, авторська оцiнка подiй повнiстю збiгається з
народною. Матерiали його поем
Ї це спогади старих людей, зокрема дiда Iвана, ще живих гайдамакiв, пiснi
кобзарiв.
Раннiй романтичнiй творчостi Шевченка, нарiвнi з фантастичною таємничiстю,
притаманна i висока народнiсть, правдивiсть, iнтерес до iсторiï рiдного
краю.

Схожі твори: