Головна Головна -> Твори -> I чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко)

I чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко)I. Послання “I мертвим, i живим…”
Ї духовний заповiт украïнцям.
II. Засудження псевдопатрiотизму.
1. Висмiювання плазування перед iноземщиною. (Т. Шевченко засуджує людей, якi
ïздили за кордон i привезли лише великих слiв велику силу, якi цураються
всього вiтчизняного, низько схиляючись перед iноземним.)
2. Викриття панiв-лiбералiв. (У них слова розходяться з дiлом. Цi пани пруться в
нiмецькi землi, прислужуються Москвi й деруть шкуру з братiв гречкосiïв.)

3. Засудження лiберальноï iнтелiгенцiï. (Вони не знають своєï
iсторiï, тому автор закликає ïх прочитати ïï од слова до
слова.)
III. Актуальнiсть проблем, порушених у поезiï. i 1. Любов до рiдного краю, до
Украïни.
2. Заклик до єднання.
3. Необхiднiсть знання рiдноï мови. (Поет був високоосвiченою людиною, знав
античну лiтературу, любив Байрона й Шекспiра, знав працi французьких i польських
iсторикiв, з повагою ставився до мов i культур iнших народiв, але вiн вважав, що
кожна освiчена людина обов’язково повинна знати свою рiдну мову.)

4. Виховання нацiональноï гiдностi. (Саме з цього слiд починати побудову
суверенноï Украïни. Без любовi до народних святинь, без вивчення мови,
без збереження культури рiдного народу край наш буде просто територiєю, а ми

Ї безпам’ятками без роду та племенi.)

Схожі твори: