Головна Головна -> Твори -> Прометей: нове життя мiфологiчного образу

Прометей: нове життя мiфологiчного образу(“Кавказ” Т. Г. Шевченка)
Мiфологiчний Прометей
Ї це борець за свободу i захист людей. До образу Прометея зверталися митцi
багатьох народiв рiзних епох. У давньогрецького поета Есхiла Прометей викрадає
вогонь i передає його людям, навчає народ рiзних ремесел (“Прикутий Прометей”), П.
Б. Шеллi у драмi “Визволений Прометей” дав образ борця, який не примирився з
Зевсом. Дж. Г. Байрон у вiршi “Прометей” висловив вiру в торжество гуманiзму. У
росiйськiй лiтературi до образу Прометея звертався М. Ломоносов. М. Огарьов у
вiршi “Прометей” закликав до подвигу, висловив вiру в силу людського духу. В
украïнськiй лiтературi у I. Котляревського в “Енеïдi” зустрiчаємо
травестований образ Прометея.
У Т. Г. Шевченка в поемi “Кавказ” постає стислий, але виразний образ прикутого
титана:
За горами гори, хмарою повитi,
Засiянi горем, кровiю политi;
Споконвiку Прометея там орел карає
Щодень божий добрi ребра
Й серце розбиває…
Шевченкiвський Прометей символiзує силу народу, його могутнiсть i нескоренiсть.
Орел же в поемi асоцiюється з двоголовим орлом самодержавства. Царат, ворожi сили
не зможуть скувати живоï душi народу. Народ безсмертний. Його кров живуща,
душа жива:
Розбиває, та не вип’є
Живучоï кровi…
Поет радiє з приводу того, що серце народу “знову оживає i смiється знову”. Саме
це основне в образi Прометея. Як гiмн нездоланностi народу упевнено звучать слова
поеми:
Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
I неситий не виоре
На днi моря поле,
Не скує душi живоï
I слова живого…
Образ Прометея у “Кавказi”
Ї то запорука непокiрливостi, титанiзму народiв у ïх потягу до волi, до
об’єднання проти спiльного ворога
Ї Росiï.
Саме через образ Прометея-народу Шевченко висловив своє велике обурення i гнiв
проти органiзаторiв вiйни, яку вела Росiя за приєднання Кавказу до iмперiï.

Сплинуло багато часу вiдтодi. Але, аналiзуючи подiï в Чечнi, подумки
переконуєшся в правотi поета. I хочеться крикнути:
Люди, зупинiться!
Не проливайте кров людську!
I саме образ Прометея примусив мене зробити такi висновки. Не дивно, що
Прометей-народ в Шевченковiй поемi “Кавказ”
Ї найсильнiше втiлення цього свiтового образу в украïнськiй поезiï.

Поема “Кавказ”
Ї це громадський подвиг Шевченка, бо в нiй уперше в лiтературi кинуто заклик:
“Борiтеся
Ї поборете!”
Ця поема
Ї велична тривожна пiсня про поневоленi народи, яких вогнем i мечем пiдкорила
Росiя.

Схожі твори: