Головна Головна -> Твори -> Мiстерiя Т. Шевченка “Великий льох”: алегоричний смисл твору

Мiстерiя Т. Шевченка “Великий льох”: алегоричний смисл творуСлово “мiстерiя” походить вiд грецького i означає таïнство. Мiстерiя в
лiтературi
Ї масова драматична вистава на сюжети релiгiйних легенд. Як же зрозумiти назву
поеми Т. Шевченка “Великий льох”? Як збагнути творчий задум автора? Адже так важко
переказати змiст твору. Ця поема поєднує в собi два роди лiтератури: лiрику i
епос. Автор порушує в алегоричному змiстi важливу проблему: чи є виннi? I
доводить, що “кожному воздається за дiлами його”.
Поема “Великий льох” є гострою сатирою на полiтику Росiï, це протест проти
соцiального i нацiонального гнiту украïнського народу. Шевченко спiвчуває
росiйському люду, бо його так же гнобили експлуататори, як i наш. Очевидно, що
алегоричний характер образiв твору був узятий iз вертепу, який iснував у той час.

Твiр складається iз трьох частин, а в кожнiй iз них є по три образи. У першiй
частинi “Три душi” автор показує гноблення за часiв Миколи I, зраду Мазепи,
брехливi обiцянки Катерини II, надiï народу на об’єднання Украïни з
Росiєю. Але “три душi” були покаранi, оскiльки в рiзнi часи вiльно чи невiльно
стали причиною певноï нацiональноï трагедiï.
У другiй частинi “Три ворони”
Ї алегоричнi образи найбiльш реакцiйних сил Украïни, Росiï i Польщi. Всi
вони ворожi народу. Ворони
Ї “сестрицi”, якi знаходять спiльну мову у боротьбi проти своïх народiв:
украïнського, росiйського, польського. Найбiльше хвастається своïми
злочинами украïнська “ворона”, в образi якоï Шевченко показує
нацiональне дворянство.
У роздiлi “Три лiрники” поет безжалiсно викриває панське прагнення до наживи: вони
з пихою та зневагою ставляться до народу-годувальника. Засуджує зажерливiсть i
здирство царських чиновникiв, зневажає украïнську iнтелiгенцiю, лжепатрiотiв
за ïхню бездiяльнiсть у справi духовного виховання нацiï.

Царизм у поемi не тiльки жорстоко пригнiчує украïнський народ, але й цинiчно
смiється над його iсторичним минулим.
Автор ненавидить не тiльки царя, а i козацьку старшину, помiщикiв

Ї усiх визискувачiв свого народу. Тому, очевидно, Великим льохом, називає
Украïну.

Схожі твори: