Головна Головна -> Твори -> Роздуми про життєве призначення людини в поезiï Т. Г. Шевченка “Минають днi, минають ночi…”

Роздуми про життєве призначення людини в поезiï Т. Г. Шевченка “Минають днi, минають ночi…”Кожного дня ми ставимо собi питання: для я чого живу, який слiд залишиться пiсля
мене? Хтось мрiє про славу i почестi, а iнший хоче спокiйного життя та тихоï
старостi.
Цiкаво, чи думав Тарас Шевченко, що стане своєрiдним символом украïнськоï
нацiï, залишиться у пам’ятi нащадкiв бiльше нiж поетом
Ї втiленням гiдностi, духу, совiстi? Напевно, нi. Просто жив, просто боровся,
просто говорив те, про що думав, не зраджував iнших i, що головне, самого себе.
Тому через його твори у нас формується свiтосприймання загальнолюдських цiнностей,
бо центральнi образи поезiй
Ї любов, iстина, воля, добро, батькiвщина.
Поезiю “Минають днi, минають ночi…”, з якою ми познайомилися на уроках
украïнськоï лiтератури, можна вiднести до фiлософсько-громадянськоï
лiрики Шевченка.
Минають днi, минають ночi,
Минає лiто. Шелестить
Пожовкле листя, гаснуть очi,
Заснули думи, серце спить,
Ї
так iз сумом починає поет своï роздуми про життєве призначення людини. На мою
думку, метафори “заснули думи”, “серце спить” показують життєву позицiю людини,
яка “живе, бо треба жити”, особи не активноï, байдужоï до
навколишньоï дiйсностi. Але лiричний герой не хоче миритися з таким
iснуванням;
Доле, де ти? Доле, де ти?
Нема нiякоï!
Коли доброï жаль, Боже,
То дай злоï! злоï!
Кожен є творцем своєï долi, тiльки змагаючись, виявляючи активну позицiю,
добре ставлення до людей, можна досягти успiху, дiйти до правди. Тому найстрашнiше
для героя “серцем замирати i гнилою колодою по свiту валятись”. Вiн прагне

Жити, серцем жити
I людей любити.
Рабство, залежнiсть
Ї страшнi, але ще гiрше
…Спати, спати i спати на волi
Ї
I заснути навiк
Ї вiки,
I слiду не кинуть
Нiякого, однаково,
Чи жив, чи загинув!
Доля самого поета не завжди була доброю, в нiй, я думаю, було бiльше чорних смуг,
нiж бiлих. Iнколи замислююсь, чи була його жертва потрiбною. Мабуть, так. Тому що
боротьба
Ї це не тiльки певний фiзичний процес, але й те, що є зв’язком для багатьох людей,
об’єднаних спiльною метою, який втiлюється в ïхньому прагненнi вiдстоювати
право на щастя. Тому моральний обов’язок кожного, розвиваючи своï найкращi
риси, прагнути зробити щасливою свою долю й долю людей, що оточують
тебе.

Схожі твори: