Головна Головна -> Твори -> Образи Хоми й Назара в драмi Т. Шевченка “Назар Стодоля”

Образи Хоми й Назара в драмi Т. Шевченка “Назар Стодоля”I. Iсторичне минуле украïнського народу в творчостi Т. Шевченка. (Особливе
мiсце посiдає доба козаччини, це взiрець життя, гiдного людини.)
II. Головнi героï драми “Назар Стодоля”.
1. Розкриття характерiв персонажiв через ставлення до традицiй, до Батькiвщини.
(Для позитивних героïв вищий прояв щастя
Ї свобода.)
2. Хома Кичатий. (Головне для нього
Ї “слава i почот, i червiнцi”; корисливий, егоïстичний, властолюбний,
пiдлий; не поважає народних традицiй, свавiльний у ставленнi до Галi.)

3. Назар Стодоля. (Назар, Галя, Гнат викликають повагу завдяки наполегливостi в
боротьбi за своє щастя; Назар безкомпромiсний, поважає традицiï, старших,
для нього без честi й совiстi немає свободи; гiдно поводиться з оточенням.)

III. Моï враження вiд перегляду спектаклю за п’єсою “Назар Стодоля”. (На
сценi образи стали живими людьми; за них хвилюєшся i переживаєш; розумiєш, що
справжнi свобода та щастя дiстаються нелегко.)

Схожі твори: