Головна Головна -> Твори -> Образ Яреми (за поемою Т. Шевченка “Гайдамаки”)

Образ Яреми (за поемою Т. Шевченка “Гайдамаки”)I. Захоплення Т. Шевченка героïчними подвигами повстанцiв.
II. Образ Яреми Галайди, яскравого представника повсталих.
1. Соцiальне становище героя. (Наймит, сирота, у якого нема рiднi. Ярема

Ї безбатченко, вiн не має навiть прiзвища. Щоб записати в реєстр, Залiзняк
пропонує назвати його то Голим, то Бiдою, а потiм зупиняється на прiзвищi Галайда,
що означає бездомний, бродяга. Усi три прiзвища характеризують соцiальний стан
Яреми.)
2. Рабська покiрнiсть Яреми-наймита. (Покiрно виконує накази корчмаря, не звертає
уваги на образи та лайку.)
3. Щирiсть та глибина кохання.
4. Незвичайна хоробрiсть Яреми-месника. (Кривда, якоï зазнав Ярема,
потроïла його сили й ненависть до ворогiв. Та штовхають його до дiï не
особистi, а нацiональнi iнтереси. Ярема мститься за весь украïнський народ.
Вiн мрiє завдати панам такоï муки, щоб аж пекло затряслося.)

5. Вiдданiсть Яреми боротьбi проти ненависного ворога.
III. Ярема
Ї узагальнений образ рядового гайдамаки. (Галайда
Ї не iсторичний, а узагальнений образ учасника Колiïвщини. Вiн мужнiй,
смiливий, вiдданий народовi, сильний i вiдважний. Ярема знаходить свою долю в
таборi повстанцiв. Саме таким, як вiн, належить майбутнє. Недарма iз головних
героïв-повстанцiв автор залишає живим саме Ярему.)

Схожі твори: