Головна Головна -> Твори -> Якi риси вдачi запорожцiв вiдтворив Тарас Шевченко у поемi “Гамалiя”

Якi риси вдачi запорожцiв вiдтворив Тарас Шевченко у поемi “Гамалiя”У народнiй творчостi та художнiй лiтературi постають перед нами образи запорожцiв

Ї славетних захисникiв простого люду. Саме з ними пов’язував народ сподiвання на
кращу долю, волю, щастя i справедливiсть. У багатьох творах запорожцi виступають
як втiлення патрiотизму народу, його сили та радостi вiд здобутоï перемоги.

До образiв запорожцiв звертався i Тарас Шевченко. У поемi “Гамалiя” автор
вiдтворює морський похiд козакiв, бiй в Царгородi i ïхнє повернення з
перемогою на Батькiвщину. Похiд у поемi трактується як визвольний. Запорожцi
ïдуть помститися вороговi за кривди та визволити своïх спiввiтчизникiв.
Вони вiрнi друзi, не залишають побратимiв у бiдi, ладнi вмерти, визволяючи
товаришiв. Про своï намiри козаки спiвають:
У туркенi у кишенi Таляри-дукати,
Не кишенi трусить,
Iдем рiзать, палить,
Братiв визволяти.
Козаки вiдважнi, мужнi, смiливi, не бояться вирушити у важкий i небезпечний
похiд. I навiть скажене море i високi хвилi ïх не лякають:
Гамалiє, серце млiє:
Сказилося море.
Не злякає!
Ї i сховались
За хвилi
Ї за гори.
Найстарший серед козакiв
Ї Гамалiя. Це узагальнений образ козацького ватажка. Вiн завжди серед запорожцiв,
завжди там, де потрiбна його допомога. Пiд час повернення пливе останнiм:

…Позад завзятий Гамалiя:
Орел орлят мов стереже…
Воïни, патрiоти, захисники Украïни, мужнi, далекогляднi, вiрнi

Ї такими залишаться запорожцi у народнiй пам’ятi, в уснiй народнiй творчостi та у
творах багатьох письменникiв, з яких я дiзналася про патрiотизм козакiв, ïхню
любов до Батькiвщини, надзвичайну хоробрiсть i вiдвагу.

Схожі твори: