Головна Головна -> Твори -> Iсторична основа поеми Т. Шевченка “Гамалiя”

Iсторична основа поеми Т. Шевченка “Гамалiя”I. Боротьба украïнського народу проти турецько-татарських загарбникiв.
(Важка доля судилася Украïнi: спустошливi набiги татар, що несли смерть,
сльози, поневолення. Туга за рiдним краєм i ненависть до ворогiв, вiра у
визволення i радiсть перемоги
Ї такi теми порушувалися у творах украïнських письменникiв. У поемi “Гамалiя”
Т. Шевченко вiдтворив часи, коли
Зажурилась Украïна, бо нiчим прожити,
Гей, витоптала орда кiньми маленькiï дiти.
Ой, маленьких витоптала, великих забрала,
Назад руки простягала, пiд хана погнала.
II. Вiдчайдушнi морськi походи запорожцiв. (Козаки-запорожцi були мужнiми та
хоробрими воïнами. Вони смiливо захищали свою землю, вiдганяючи ординцiв на
пiвдень. Часто вони на човнах вирушали морем, щоб звiльнити своïх побратимiв
iз рабства, щоб тяжко покарати ворогiв. Запорожцi вмiли непомiтно пiдiйти до
турецьких берегiв, зненацька напасти на вороже мiсто, визволити землякiв i з
великою здобиччю повернутися додому.)
III. Iсторiя написання поеми “Гамалiя”. (У листопадi 1842 року Т. Шевченко
побував у Данiï та Швецiï. Повертаючись до Петербурга пароплавом,
письменник i написав поему. Можливо, бурхливi хвилi Балтики створили в його уявi
картини чорноморських походiв козакiв, пiдштовхнули Тараса Шевченка до написання
поеми. А ще автор був, я впевнена, добре обiзнаний iз народними думами про
Самiйла Кiшку, Марусю Богуславку, Олексiя Поповича, бо деякi епiзоди написанi пiд
впливом цих народних творiв.)
IV. Образ Гамалiï. (Гамалiя
Ї узагальнений образ козацького ватажка. В iсторiï вiдомо кiлька дiячiв iз
цим прiзвищем, хоча походiв до Туреччини нiхто з них не очолював. Ватажок
змальований таким, якими були справжнi козаки: хоробрий, смiливий, завзятий,
кмiтливий. Вiн завжди там, де потребують його допомоги, своïми дiями Гамалiя
здобуває славу “на весь свiт великий, на всю Украïну”.)

Схожі твори: