Головна Головна -> Твори -> Тема минулого Украïни в творчостi М. Шашкевича

Тема минулого Украïни в творчостi М. ШашкевичаМ. Шашкевич
Ї активний борець за становлення новоï лiтератури i Надднiстрянщини

Ї краю, що був загарбаний австрiйцями. Навчаючись у Львiвськiй духовнiй
семiнарiï, М. Шашкевич разом iз друзями органiзував лiтературний гурток
“Руська трiйця”. Молодi ентузiасти взялися примножувати й поширювати твори
рiдноï мови, вивчати iсторiю Украïни, збирати фольклор

Ї такою була програма студентiв-патрiотiв. М. Шашкевич непохитно вiрив, що прийде
час, коли галичани возз’єднаються зi своïми братами з Украïни.

Серед тем, якi порушував М. Шашкевич у своïх поетичних творах, тема минулого
Украïни порушується в поезiях “О Наливайку”, “Хмельницького обступлення
Львова”.
У вiршi “О Наливайку” М. Шашкевич оспiвує легендарного керiвника козацько-селянського
повстання 1594
Ї1596 рокiв проти польськоï шляхти. Вiрш близький до iсторичних пiсень та
дум, сповнений романтикою козацькоï звитяги:
Тодi постиг Наливайко, пiд ним кiнь iграє.
“Гей, молодцi, за свободу!”
Ї до них промовляє.
Вздовж списами городили зеленi байраки
Ї
Уславляються по степi молодцi-козаки.
Iз закликом “Гей, молодцi, за свободу!” Наливайко повiв у бiй козакiв. Козацький
полк перемагає сорокатисячну польську армiю, бо козаки вiдважно й мужньо б’ються
за свободу свого народу. М. Шашкевич спiває славу i хвалу тим, хто йде в бiй за
Украïну.
У стилi украïнських iсторичних пiсень написано й поезiю “Хмельницького
обступлення Львова”, в якiй М. Шашкевич гiперболiзує мужнiсть i силу гетьмана, щоб
показати, що є в Украïнi сила, здатна органiзовувати боротьбу за свiй народ,
за Украïну, звiльнити ïï вiд поневолення:
Як гетьман Хмельницький шаблею звив,
То й Львiв ся поклонив.
Порiвнюючи минуле волелюбне життя народу на об’єднаних украïнських землях iз
тим, “як сумно нинi в нас”, М. Шашкевич писав у поезiï “Згадка”:

Заспiваю, що минуло
Передвiцький згану час,
Як весело колись було,
А як сумно нинi в нас!
Отже, М. Шашкевич був першим письменником у Галичинi, що писав украïнською,
першим священиком Галичини, який читав проповiдi у церквi украïнською
мовою.

Схожі твори: