Головна Головна -> Твори -> Провiднi теми поезiй Маркiяна Шашкевича

Провiднi теми поезiй Маркiяна ШашкевичаI. Маркiян Шашкевич
Ї “людина наскрiзь симпатична, щира, проста…”
II. Лiрична творчiсть М, Шашкевича.
1. Розповiдь про нацiонально-визвольну боротьбу украïнцiв у поезiï “О
Наливайку”.
2. Зв’язок поезiï з фольклорними пiснями.
3. Змалювання реальних фактiв у поезiï “Хмельницького обступлення Львова”.
(У поезiï розповiдається про облогу м. Львова у 1648 р. Вiйсько Б.
Хмельницького, женучи шляхту iз Схiдноï Украïни, дiйшло до Львова,
оточило його. Львiвська знать запропонувала йому великий викуп, тiльки б гетьман
пощадив мiсто.)
4. Любов до рiдноï мови в поезiях Шашкевича. (Вiрш “Руська мова”. Автор
закликає шанувати мову, пишатися нею.)
5. Алегоричний змiст “Веснiвки”. (“Веснiвка” побудована у формi дiалогу
маленькоï квiточки з ранньою весною. Квiтка, яка просить для себе ясноï
долi, символiзує майбутнє Украïни. На неï чекають i бурi, i мороз, i
страшний тоталiтарний режим.)
III. Значення творчостi М. Шашкевича для розвитку украïнськоï
лiтератури.

Схожі твори: