Головна Головна -> Твори -> Доктор Тагабат – символ безглуздоï жорстокостi бiльшовицькоï революцiï (за новелою “Я (Романтика)” М. Хвильового)

Доктор Тагабат – символ безглуздоï жорстокостi бiльшовицькоï революцiï (за новелою “Я (Романтика)” М. Хвильового)I. Жахливi сторiнки iсторiï Украïни у новелi М. Хвильового “Я
(Романтика)”. (У новелах М. Хвильового 20-х рокiв XX столiття вiдтворено трагiчнi
сторiнки громадянськоï вiйни в Украïнi. Письменник змiстом своïх
творiв проголошує основну iдею: громадянська вiйна
Ї це лихо Украïни, лихо роду, матерi, Украïни.)
II. Новела М. Хвильового “Я (Романтика)”.
1. Трагiзм долi героïв новели. (Складнiсть ситуацiï, в яку потрапляє
лiричний герой новели, полягає в тому, то вiн мусить сам обрати єдиний
правильний шлях, але вiн усвiдомлює, як це нелегко зробити, бо: “Я

Ї чекiст, але я i людина”, “Я”
Ї це революцiонiзована особа, яка марить про загiрну комуну i, йдучи до неï,
знищує все людяне i гуманне. Трагедiя дегенерата i доктора Тагабата в тому, що
вони
Ї “кати з гiльйотини”, в ïх душах немає нiчого людяного, лише “звiрячий
iнстинкт”. Трагедiя в тому, що бути такими ïм подобається, вони нiчого не
роблять, щоб стати iншими.)
2. Образ доктора Тагабата. (Тагабата автор в новелi називає “злий генiй, зла моя
воля”, “кат з гiльйотини”. Вiн втратив людську подобу, його совiсть залита
алкоголем, вiн жорстокий i цинiчний. “Слiпий революцiонер”
Ї символ безглуздоï жорстокостi бiльшовицькоï революцiï. Цей образ
показує, до якоï катастрофи ведуть народ бiльшовики.)
III. Показ трагiчноï суперечностi мiж прекрасними революцiйними гаслами та
антигуманними засобами ïх втiлення. (Мужнiсть i далекогляднiсть М.
Хвильового в тому, що, будучи вiрним сином революцiï i вiрним комунiстом,
вiн не дав Хвильовому-полiтику взяти гору над Хвильовим-художником i у своïх
творах показав, в чому трагедiя його народу i Украïни.)

Схожі твори: