Головна Головна -> Твори -> I. Франко – це розум i серце нашого народу (М. Рильський)

I. Франко – це розум i серце нашого народу (М. Рильський)I. Iван Франко посiв визначне мiсце у лiтературi другоï половини XIX
сторiччя. (Залишив величезну лiтературну спадщину
– поетичнi, прозовi, драматичнi твори, лiтературознавчi, iсторико-економiчнi та
фiлософськi працi. Йому належить велика кiлькiсть праць украïнською,
польською та iншими мовами. Виступав перекладачем з чеськоï, французькоï
та iнших мов.)
II. Творчий шлях письменника. (Закiнчив початкову школу, вступив до
монастирськоï школи ченцiв, де хлопця катували за будь-яку провину. Потiм
Дрогобицька гiмназiя, фiлософський факультет у Львiвському унiверситетi.)

III. Формування свiтогляду поета i лiтератора. (1874 року вперше друкує вiрш
“Народна пiсня” у лiтературно-науковому журналi “Друг”. Вступає до “Академiчного
кола”, де його обирають бiблiотекарем. Знайомиться з М. Драгомановим, який
засуджував консерватизм у лiтературi. Очолює творчу молодь i входить до складу
редакцiï журналу “Друг”.)
IV. Франко включається до активноï боротьби з австрiйським урядом i
польською шляхтою. (1877 року автора заарештовують разом iз iншими членами
редакцiï. Наступнi арешти вiдбуваються 1880 i 1889 року. Продовжує займатися
видавничою дiяльнiстю. Видає журнал “Громадський друг”, а пiзнiше

– “Дзвiн”, “Молот”, “Життє i слово”.)
V. Велика заслуга Франка. (Перший в украïнськiй лiтературi виступив як
палкий поборник органiзованоï боротьби робiтничого класу проти соцiального
та нацiонального гноблення. Першим на Галичинi писав твори робiтничоï
тематики. 1887 року виходить перша збiрка поезiй “З вершин i низин”, потiм цiла
низка iнших творiв i збiрок. Здобуває вчений ступiнь доктора фiлософiï.
Дев’яностi роки були досить плiдними, у цей час вiн пише майже всi своï
драматичнi твори. Харкiвський унiверситет 1906 року присвоïв великому
Каменяревi ступiнь доктора росiйськоï словесностi.)
VI. До останнього подиху Франко боровся за свободу i незалежнiсть народу. (Помер
1916 року. Похований у Львовi. 1964 року урочисто вiдкрито пам’ятник бiля
Львiвського державного унiверситету iм. I. Франка. Лiтературна спадщина
письменника є значним внеском у розвиток украïнськоï лiтератури i має
велике iсторичне i пiзнавальне значення.)

Схожі твори: