Головна Головна -> Твори -> Основнi мотиви лiрики Iвана Франка

Основнi мотиви лiрики Iвана Франка“Кожна пiсня моя
-вiку мого день”,
– писав про свою поезiю Iван Франко. Велична ï прекрасна ïï музика
ось уже пiвтора столiття лунає для людей. Поетичним гiмном борцю за волю народу
гримить вона, веснянками чарує нам слух i будить нас до життя, п’яним, терпким i
гiрким присмаком зiв’ялого листя тривожить душу, складними мелодiями роздумiв про
митця, поезiю, прекрасне i вiчне торкається розуму.
“З вершин i низин”
– так називається поетична збiрка, яка поставила його iм’я поруч з iменем великого
Шевченка. Бо основнi настроï ïï
– це гiмн багатовiковiй боротьбi украïнського народу за свою свободу; це
уславлення “вiчного революцiонера”, великого “каменяра”
– самовiдданих трударiв на тяжкому, часто кривавому шляху до волi. Старий,
несправедливий свiт буде подолано. А свiт цей уособлений в образi Беркута (вiрш
“Беркут”), кровожерливого гiрського орла, що чекає новоï жертви. Поет гнiвно
проголошує:
Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте!
За те, що в грудi ти ховаєш серце люте,
За те, що кров ти п’єш, на низьких i слабих
З погордою глядиш, хоч сам живеш iз них

У своєму поступi до свободи поет створив широкi, монументальнi образи борцiв за
волю. Вони знайшли своє подальше фiлософське i узагальнююче осмислення в поемi
“Мойсей”. Поема ця присвячена глибинним роздумам про долю народу, про роль у
суспiльствi пророка, про поезiю, прекрасне.
I. Франка звинувачували в занепадницьких настроях, в тому, що в пiснях його
звучать бiль, жаль i туга. Поет вiдстоює свою поезiю, утверджуючи, що основними
настроями його були й будуть “надiя, воля, мужнiсть, чуття”.
Та серед цих сильних за своïм звучанням вiршiв є дивна перлина, що хвилює
своєю красою i музикою. Це збiрка “Зiв’яле листя”, лiрика глибоких особистих
почуттiв, пристрасного кохання. Краса природи, народноï пiснi, людських
почуттiв… Це прекрасна сторiнка творчостi I. Я. Франка.

Схожі твори: