Головна Головна -> Твори -> Актуальнiсть вибору Iвана Вишенського в наш час

Актуальнiсть вибору Iвана Вишенського в наш час(за поемою I. Франка “Iван Вишенський”)
Коли читаєш поему Iвана Франка “Iван Вишенський”, то вiдчуваєш, що кожний рядок,
кожне ïï слово звернене до нас сьогоднiшнiх. Афонський чернець
надзвичайною силою свого красномовства став на захист украïнства, виступив
проти нищення народу, його вiри i мови.
I це був його вибiр, який вiн зробив пiсля порушення обiтницi мовчати протягом
десяти рокiв. Ось вiн, немолодий самiтник у печерi на горi Афон, пiсля довгоï
Молитви виходить iз свого заточення, щоб подивитися на народження нового дня.
Зворушено серце вiдкликається на тугу та бiль за рiдним украïнським краєм, бо
вiн болiв болем своєï Украïни, страждав ïï стражданнями.

У своïх посланнях i вченим мужам, i “простолюдинам Iван Вишенський
звертається iз закликом боронити нацiональну гiднiсть, не допускати пригнiчення
рiдноï мови, спотворення вiри. Чи не перегукуються цi вимоги афонського
самiтника з актуальними вимогами сьогоденноï украïнськоï
нацiï? Пройшли вiки, а заклики до нацiональноï гiдностi i сьогоднi на
прапорах моєï краïни. А питання про мiсце украïнськоï мови в
украïнськiй державi ще й досi дискутується у рiзних колах.
Актуальними у наш час є й дорiкання I. Вишенського владикам, що замiсть догляду за
паствою пильнують лише свою вигоду. Закидав вiн i панству, яке зовсiм вiдiрвалося
вiд народу. Хiба не вгадуються тут паралелi iз сучасним украïнським
суспiльством?
Ось у чому я вбачаю актуальнiсть вибору Iвана Вишенського в наш час. Щодо мене, то
хотiлося б повторити рядки iз Франковоï поеми, якi можуть бути дороговказом
кожному моєму спiввiтчизниковi, що любить рiдну землю:
…Дай менi братiв любити
I для них життя вiддати!

Схожі твори: