Головна Головна -> Твори -> Iсторичне минуле украïнського народу в зображеннi Iвана Франка

Iсторичне минуле украïнського народу в зображеннi Iвана Франка(за повiстю “Захар Беркут”)
Iвана Франка завжди цiкавило iсторичне минуле украïнського народу. Ним
написано немало творiв на iсторичнi теми. Та повiсть “Захар Беркут” стала однiєю з
найцiкавiших i найяскравiших сторiнок в освiтленнi нашого славного минулого.

Розмiрковуючи над подiями давно минулих рокiв, письменник пильнiше придивляється
до сьогоднiшнiх днiв. Великi змiни, на думку Франка, вiдбулись як у природi, так i
в суспiльному життi Карпатськоï Русi, Народ став нужденний, кожний дбає
тiльки про себе, забуваючи, що так руйнується громада. Нужда зламала “свободну,
здорову вдачу” народу. I змальовуючи тухольську громаду XIII столiття, письменник
певною мiрою iдеалiзує ïï життя. Живуть тухольцi в повному достатку,
серед них немає нi багатих, нi бiдних. Громада має своє самоврядування, рада
громадська завжди вершить праведний суд. Письменник залишається вiрним iсторичнiй
правдi, показуючи в образi Тугара Вовка роль князiв i бояр у тогочасному
украïнському суспiльствi. Вiйни проти князя Киïвського, князя
Волинського ослаблюють Киïвську Русь, розпорошують ïï сили,
знищують тисячi простих людей.
Правдивi героïчнi i Прекраснi сторiнки минулого створює у своïй повiстi
Франко. I це передусiм згуртованiсть, мужнiсть i самовiдданiсть украïнського
народу в боротьбi за свою незалежнiсть. Як живi, постають перед ними створенi
уявою автора люди тих часiв. Та славна i грiзна епоха дала своïм синам i
донькам (Захар та Максим Беркути, Мирослава) волелюбну, мужню вдачу, свiтлi
характери, вроду i силу та трагiчнi, нелегкi долi. Письменник реалiстично змалював
i образи ватажкiв монгольських загарбникiв Пети й Бурунди. Обидва вони мають
сильнi характери, але славляться своєю жорстокiстю, егоïзмом,
людиноненависництвом.
Твiр наповнений високохудожнiми описами Карпат тих часiв, чудовими тухольськими
пейзажами, картинами просування й загибелi ворога. Своïм основним настроєм,
красою образiв i почуттiв цей чудовий твiр перегукується з величним “Словом о
полку Iгоревiм” i стоïть в ряду найцiкавiших iсторичних творiв
украïнськоï лiтератури.

Схожі твори: