Головна Головна -> Твори -> Iван Франко – майстер художнього слова

Iван Франко – майстер художнього словаУ лiтературному русi другоï половини XIX столiття Iван Франко

– найвидатнiший дiяч. Його “поетична творчiсть вражає глибиною i багатством iдей,
Широким колом тем i сюжетiв, великою рiзноманiтнiстю форм”. Своє палке слово
Каменяр спрямовував на захист трудящих, проти несправедливого ладу, проти
експлуататорiв.
Найвидатнiшим внеском у скарбницю украïнськоï поезiï стала збiрка
“З вершин i низин”. Провiдне мiсце у збiрцi посiдають поезiï, спрямованi на
боротьбу проти соцiального i нацiонального поневолення украïнського народу.
Збiрка вiдкривається програмним вiршем “Гiмн”, у якому автор створив образ вiчного
революцiонера як прояв могутностi i незламностi трудящих. Якою силою переконання,
вiри вiє вiд слiв:
I де тiльки вiн роздасться,
Щезнуть сльози, сум, нещастя,
Сила родиться й завзяття
Не ридать, а добувати
Хоч синам, як не собi
Кращу долю в боротьбi.
А з якою майстернiстю змалював Iван Франко символiчний образ невтомних каменярiв.
Виснажлива праця, життя, сповнене страждань, та закiнчується вiрш вiрою у
справедливiсть, у краще життя:
Ми ломимо скалу, рiвняєм правдi путi,
I щастя всiх прийде по наших аж кiстках.
Майстерно вiдобразивши чарiвну красу весняноï природи, Iван Франко у
поезiï “Грiє сонечко” закликає готуватися до майбутнiх боïв за торжество
щастя на землi:
Сiйте в головах
Думи вольнiï,
В серцях жадобу
Братолюбiя,
В грудях смiливiсть
До великого
Бою за добро,
Щастя й волю всiх!
У веснянцi “Грiє сонечко” поет оспiвує весну та закликає орачiв сiяти “в щасливий
час золоте зерно”, яке дасть плiднi сходи.
Iван Франко все своє життя, талант i працю присвятив рiдному народовi. Вiн
“…вщiплював… любов до бiдних i покривджених, ненависть до всього, що має
“серце люте” i “полоще кров’ю рот”, запалював у грудях смiливiсть до великого бою
за добро, щастя i волю”. Я впевнена, що поетичнi твори Iвана Франка ще довго
чаруватимуть прийдешнi поколiння.

Схожі твори: