Головна Головна -> Твори -> Проблематика драми Лесi Украïнки

Проблематика драми Лесi УкраïнкиЇЛiсова пiня
Ї
У драмi Лесi Украïнки
ЇЛiсова пiсня
Ї поетеса пiдiймає декiлька проблем. Серед них
Ї проблема сприйняття фантастичного, конфлiкт мiж буденнiстю та прекрасним. Я
вважаю, що слова Мавки (зверненi до Лукаша) показують нам, що цей конфлiкт
вiдбувається не лише на перетинi свiту реальностi та свiту фантастичного, а й у
серцi юнака.
Дiйсно, далеко не кожна людина може iснувати одночасно у двох середовищах

Ї у буденному та прекрасному. Одним iз небагатьох став дядько Лев. Але Лукаш,
маючи у своïй душi щось прекрасне, фантастичне, небуденне, не змiг

Їсвоïм життям до себе дорiвнятись
Ї.
У його внутрiшньому конфлiктi перемогло буденне. А прекрасне не знайшло розвитку.

Також у творi зображена проблема боротьби за щасливе та духовно багате життя.
Слова Маки показують, що Лукаш цю боротьбу не довiв до кiнця. Адже закохавшись у
дiвчину зi свiту казкових iстот, вiн не захотiв також стати частиною цього свiту.
Вiн обрав життя на кордонi реального та фантастичного. Але я вже казав, що далеко
не кожна людина здатна так iснувати. Лукаш не став винятком, тому не створив для
себе щасливого, духовно багатого життя.
Проблематика драми Лесi Украïнки
ЇБояриня
Ї
Я вважаю, що головна проблема драми
ЇБояриня
Ї
Ї це проблема громадянськоï свiдомостi украïнцiв. Саме через те, що вони
не усвiдомлювали сбе як народ, у нашiй iсторiï дуже багато складних та
неприємних моментiв.
Один iз них
Ї перiод Руïни, який настав пiсля смертi Богдана Хмельницького. Це була
людина, котра розбудила в украïнцях ïхню нацiональну та громадянську
свiдомiсть. Тому пiсля його смертi почалася криза, що вилилась у цiлий перiод
нещасть та проблем для нашого народу.
Отже, проблема нацiональноï iсторiï випливає з основноï проблеми
твору i створює дуже розгалуджену проблематику.
Наприклад, зображення туги за рiдним краєм (образи Оксани, Степана, його батька та
матерi). Що було причиною цiєï туги? Звiсно, нерозумiння украïнцями себе
як народу. Вважаючи Украïну частиною Росiï, вони покидали рiдний край i
дуже пiзно розумiли свою помилку.
Отже, це проблема нацiональноï iсторiï.
Для пiдвищення нацiональноï свiдомостi Леся Украïнка зiставляє двi
культури
Ї украïнцiв та росiян. Читаючи твiр, ми вiдразу розумiємо, що вони далекi вiд
єдостi.
Отже, для розкриття проблеми нацiональноï iсторiï у драмi авторка
вводить дуже багато iнших проблем: туга за рiдним краєм, зiставлення двох культур,
станоище украïнцiв у перiод Руïни, соцiальна нерiвнiсть, зрада
своєï Батькiвщини. Їх причиною є основна проблема твору
Ї криза громадянськоï та нацiональноï свiдомостi.

Схожі твори: