Головна Головна -> Твори -> Спiвзвучнiсть iдеï вiрша Лесi Украïнки “Скрiзь плач, i стогiн, i ридання” з нашою сучаснiстю

Спiвзвучнiсть iдеï вiрша Лесi Украïнки “Скрiзь плач, i стогiн, i ридання” з нашою сучаснiстюЛеся Украïнка у своïх творах змальовувала народ не слiпою юрбою, а
низкою яскравих особистостей, надiлених рiшучою вдачею, сильною волею, несхитним
потягом до визволення. Сила, волелюбнiсть i нескоренiсть, мужнiсть i патрiотизм

Ї характернi риси украïнцiв, якi видiляла й оспiвувала у своïх творах
поетеса.
Леся Украïнка з пристрастю людини-борця проти будь-якого гнiту розвiнчувала
тих, хто добровiльно нiс на собi ярмо неволi. З докором у голосi зверталася вона
до сучасникiв, якi не хотiли вставати на боротьбу iз самодержавством, у
поезiï “Скрiзь плач, i стогiн, i ридання”. Поетеса засуджувала пасивнiсть,
доводячи, що воля сама не прийде.
Над давнiм лихом Украïни
Жалкуєм-тужим в кожний час,
З плачем ждемо тiï години,
Коли спадуть кайдани з нас.
Леся Украïнка своïми творами та вчинками переконувала сучасникiв, якi
журилися через важку долю рiдного краю, нiчого не роблячи для ïï
покращення:
Нащо даремнiï скорботи?
Назад нема нам вороття!
Берiмось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя!
Цей заклик поетеси залишається актуальним i в наш час. Бо ще є багато людей, якi
не можуть пристосуватися до нових умов, тiльки й чекають на соцiальний захист,
допомогу. Своïм невдоволенням, постiйним скигленням намагаються забити
молодi паростки нашоï демократiï. Вони прагнуть боротися з “антинародним
режимом”, насправдi ж нiчого корисного для суспiльства не роблять, тiльки
заважають iншим.
Вважаю, що всi повиннi наполегливо працювати, бути бiльш iнiцiативними, вiрити в
те, що життя можна змiнити на краще. Тiльки нiхто iнший за тебе цього не зробить.
Тож працюй, дерзай, вирiшуй, i мрiï нашi обов’язково здiйсняться!

Схожі твори: