Головна Головна -> Твори -> Алегоричнi образи в творi Лесi Украïнки “Досвiтнi огнi”

Алегоричнi образи в творi Лесi Украïнки “Досвiтнi огнi”I. Леся Украïнка
Ї друг i захисник народу. (Леся Украïнка своïм життям, своєю невтомною
працею показала, яким повинен бути народний митець. Свою безмежну любов до
вiтчизни, до украïнського народу поетеса розкрила у багатьох лiтературних
творах.)
II. “Досвiтнi огнi”
Ї громадсько-полiтична лiрика.
1. Виклад у поезiï думок, настроïв та почуттiв поетеси. (Вiрш “Досвiтнi
огнi” Леся Украïнка написала 1892 року. З цiєï поезiï видно, як
писав Максим Рильський, що “проникливе око поетеси побачило ту нову силу, яка
виходила на переднiй кiн iсторiï”. У творi виразно вчувається настрiй
автора: то гнiтючий, похмурий, то веселий, життєствердний. I завершується вiрш
ствердженням того, що щастя i волю трудящi здобудуть для себе самi”.)

2. Алегоричний образ темноï ночi. (Задушливу атмосферу, тяжкий моральний стан
людини за часiв царськоï Росiï поетеса передає за допомогою
алегоричного образу: темна нiч сховала усiх потомлених людей пiд чорнi, широкi
крила. Своєю тяжкою темнотою породила важкi вiдчуття, гнiтючi думки:

Привиддя менi душу гнiтили, Повстати ж не мала я сили…)
3. Образ досвiтнiх вогнiв.
(Зненацьке промiння ясне
Од сну пробудило мене
Ї
Досвiтнi огнi засвiтили!
Леся Украïнка у поезiï передає через образ досвiтнiх огнiв надiю на
визволення, вiру у свiтле майбуття. Досвiтнi вогнi символiзують пробудження
робочих людей, якi, освiтлюючи нiч царського самодержавства вогнем революцiйних
виступiв, зможуть розсiяти досвiтню млу.)
III. Образ лiричного героя у поезiï “Досвiтнi огнi”. (У образi лiричного
героя втiлено риси сучасника Лесi Украïнки, передовоï людини того часу.
Глибока спiвчутливiсть до людей, бажання розбудити ïх вiд сну неволi i
покори, вiра у краще життя освiтлюють дорогу робочим людям, закликаючи всiх iти
назустрiч вранiшнiй зорi та своєму щастю:
Вставай, хто живий, в кого думка повстала! Година для працi настала! Не бiйся
досвiтньоï мли,
Ї Досвiтнiй огонь запали, Коли ще зоря не заграла.)

Схожі твори: