Головна Головна -> Твори -> Вiчна загадка любовi (за оповiданням Г. Тютюнника “Зав’язь”)

Вiчна загадка любовi (за оповiданням Г. Тютюнника “Зав’язь”)Багато творiв написано про велике людське почуття
Ї кохання. Не є винятком i творчiсть Григора Тютюнника.
Раннє оповiдання “Зав’язь” є зворушливою лiричною сповiддю про перше кохання, про
незабутню ранню весну, коли у гiллi “зав’язуються дрiбнi, мов роса, прозеленкуватi
крапельки”
Ї зав’язь. Цю зав’язь потрiбно берегти, захищати вiд весняних холодiв.

Зав’яззю є перше кохання юних Миколки i Сонi, сором’язливих i чистих, прекрасних у
своïй наïвностi й щиростi. Символiчно, що юнак, нiби боячись втратити
найдорогоцiннiший скарб любовi, обкурює свiй i Сонин садок, рятуючи при цьому i
зав’язь ïхнього почуття. Саме в час цвiтiння саду i появи зав’язi

Ї майбутнього плоду народжується перше юнацьке почуття. I нехай на днi глибокого
провалля ще лежить снiг, нехай насмiхається дiд,
Ї у юнака зривається голос, коли вiн дивиться у дiвочi очi, паморочиться голова,
а серце починає калатати, як дзвiн, вiд одного лише слова коханоï. Та й дiд
насмiхається з онука не вiд злоби, це щось подiбне до тренування. Дiд готує хлопця
до життя, а водночас i згадує свою молодiсть. Те, що в нього слово колоритне,
пiдтверджує характеристика, яку дiд дає онуковiй коханiй.

Ї …то дiвка з тiєï куряви, що чорти на дорогах крутять.
Ї Просто в неï мiцний характер,
Ї кажу спокiйно, аби випорснути з дому”.
Оповiдання “Зав’язь” вразило мене вiдчуттям автора i умiнням передати найтоншi
порухи людськоï душi. Вдалим є i те, що розповiдь ведеться вiд першоï
особи, що допомагає краще розкрити внутрiшнiй свiт героïв, передати ïхнi
настроï, переживання i радостi. Символiчна i назва твору: зав’язь першого
юнацького почуття, яке народжується у благословенний час цвiтiння саду i появи
зав’язi
Ї майбутнього плоду. Хочеться вiрити, що у Миколи i Сонi попереду довге i щасливе
життя, що у ïхнiх серцях надовго оселилося велике людське кохання, яке
зiгрiватиме душi, допомагатиме i пiдтримуватиме ïх на нелегкiй життєвiй
дорозi.

Схожі твори: