Головна Головна -> Твори -> Життєвий вир героïв роману Григорiя Тютюнника (за романом “Вир”)

Життєвий вир героïв роману Григорiя Тютюнника (за романом “Вир”)Роман “Вир” – один з найталановитiших i найемоцiйнiших прозових творiв у повоєннiй
украïнськiй лiтературi.
Коли береш до рук книгу, то одразу звертаєш увагу на малюнок на обкладинцi: над
глибинними плесами звисає вiття дерев. Так i спадає на думку: мабуть письменник
змальовує не тихi життєвi заводi, а вир життя, з усiєю складнiстю стосункiв мiж
людьми, в яких рiзнi долi й характери, своï погляди та принципи. Прочитавши
роман, переконує шся, що назва “Вир” найбiльш образно розкриває суть змiсту книги.

Життєвий вир, як i водний, нерiдко буває нещадним, але духовно сильнi люди
перемагають його . Долає всякi перешкоди Дороги, коли пiднiмає тваринництво в
Троянiвськiй сiльгоспартiлi i коли воює з фашистами. Сильнiший вiд виру i Оксен
Гамалiя. Хоч i гине вiн в нерiвнiм бою, але переконливо ясно, що правда на його
боцi. Навiть Юля, здавалось би, така легковажна i самозакохана, у
найвiдповiдальнiший момент свого життя гiдно витримує iспит на звання
справжньоï людини. Тютюнникiв “Вир” -це бурхливе життя нашого народу в мирнi
днi i звитяжна боротьба з ворогом у грiзнi роки вiйни.
Голова Троянiвськоï артiлi Оксен Гамалiя найглибше вкарбовується в нашiй
пам’ятi своєю великою людянiстю. Нелегко йому головувати в Троянiвськiй артiлi,
багато проблем, що виникають, неможливо розв’язати. Але завжди i всюди Гамалiя
переконливо вселяє людям вiру в краще життя. I народ поважає, цiнить його. Не
знаючи втоми i спочинку, забуваючи часто про своï сiмейнi справи, Оксен
постiйно в турботах про колгосп. Його невичерпна енергiя i сила волi гiдна подиву
наслiдування.
Риси великоï мужностi виявляє герой роману, ставши грiзним партизаном-месником,
командиром партизанського загону “Iскра”. Тут у повнiй мiрi проявляється любов
Гамалiï до рiдноï Вiтчизни, ненависть до фашистських заброд, турбота про
людину. А його героïчна смерть викликає подив навiть у гiтлерiвських потвор,
Якi оточили вже мертвого Iскру.
Письменник возвеличує людину, яка йде свiдомо на загибель заради торжества правди,
в iм’я перемоги добра над злом.
Героï роману, кращi люди села – старий Гамалiя i його син Оксен, завiдувач
ферми Дорош, Тимко й Орися – серед багатьох коловоротiв життєвого виру вмiють
знайти найвищу правду, нею живуть, за неï, коли це потрiбно, не шкодують
вiддати життя, бо тiльки правда робить людину красивою, дужою, благородною.

Отже, письменник-гуманiст Григорiй Тютюнник у романi “Вир” показує багатограннiсть
життя украïнського народу в мирний час, утверджує в позитивних образах
високогуманнi людськi почуття, звеличує людей працi i засуджує несправедливу вiйну
– найбiльше зло, яке вiн пристрасно закликає вганяти в землю.

Схожі твори: