Головна Головна -> Твори -> Чим збагатило мене вивчення украïнськоï лiтератури

Чим збагатило мене вивчення украïнськоï лiтературиХудожня лiтература
Ї це особлива форма естетичного освоєння свiту, за допомогою якоï кожна
людина збагачує себе духовно.
Особисто я, вивчаючи лiтературу, розширила уявлення про стародавнi епохи.
Лiтература навчила мене мрiяти, переживати разом iз персонажами творiв, збагатила
мою мову, адже мова творiв i усноï народноï творчостi, i
украïнських письменникiв
Ї це зразок, це мовленнєвий орiєнтир.
Украïнський народ має велику культуру i славну iсторiю. Твори
украïнськоï лiтератури допомагають заглибитись у iсторiю нашоï
культури, збагнути, як i чим жив наш народ у рiзнi часи i епохи. Зрозумiти душу
народу, його внутрiшню велич i красу, безмежну любов до Украïни допомогли
поетичнi твори.
У восьмому класi ми вивчали лiричнi пiснi, у яких
Ї любов, терпiння, переживання, вiчне почуття кохання. Поетичне слово Тараса
Шевченка, Iвана Франка, Лесi Украïнки розкриває високi моральнi цiнностi
нашого народу: чеснiсть, незламнiсть, вiдданiсть. Я була вражена майстернiстю
Лесi Украïнки i з великим задоволенням прочитала поему “Давня казка”. Поема
допомогла зрозумiти працю поета, зазирнути у майстерню письменника. Я зрозумiла:
щоб народ знав i пам’ятав твори, автор має намагатися, щоб його слово було, як
“пiсня i дзвiнким, i гучним”, щоб “розходилось свiтом стоголосою луною”.

Проза Уласа Самчука, Iвана Багряного, Павла Загребельного, Володимира Малика

Ї це твори, якi поглибили знання з iсторiï Украïни, розповiли про
вiрних синiв i дочок. Хто не захоплювався красою i розумом Роксолани,
ïï любов’ю до Украïни i вiрнiстю у коханнi? Образ цiєï
легендарноï дiвчини хвилюватиме ще не одне поколiння.
Твори украïнськоï лiтератури збагачують духовно, виховують патрiотiв,
прищеплюють любов до рiдного краю, до батькiвського дому, до Украïни. Вони
вiдтворюють дiйснiсть правдиво, яскраво, поетично, подаючи вiдомостi про боротьбу
за нацiональну самостiйнiсть i соцiальну справедливiсть.

Схожі твори: