Головна Головна -> Твори -> Пiзнiй романтизм в украïнськiй лiтературi та його кращi представники

Пiзнiй романтизм в украïнськiй лiтературi та його кращi представникиНаприкiнцi XVIII
Ї початку XIX ст. в лiтературi i мистецтвi розвивався лiтературний напрям

Ї романтизм. Письменник повинен був простежити всi сфери духовностi людини,
розкрити причини незвичностi ïï поведiнки у певних ситуацiях. У
романтичних творах ми бачимо iнодi i фантастичнi подiï, ситуацiï,
виняткових людей. Автори використовували народну фантастику, жахливi картини
крiпосницькоï дiйсностi, страждання простих людей, ïх загибель;
показували протест бiднякiв проти гноблення, сваволi помiщикiв.
Так у романтичних творах Т. Шевченка “Причинна”, “Тополя”, “Утоплена” змальованi
селянськi дiвчата, якi прагнуть до щастя, але не досягають його. Автор переживає
за своïх героïв, показує ïх трагiчну загибель. Цим вiн протестує
проти жорстокоï дiйсностi. Шевченко використовує народну творчiсть,
фантастику: героïнi перетворюються на тополю, лiлею, стають жертвами русалок
тощо.
У поемi “Гайдамаки” чiтко проступають елементи романтизму в характеристицi
гайдамакiв, ïх розправi з шляхтою. Цi елементи характернi не тiльки для
ранньоï творчостi. Так у творах пiзнiшого перiоду вони теж помiтнi: “Лiлея”,
“Русалка”, “Княжна”, “Марина”, “Iржавець”.
Прогресивний романтизм знайшов своє вiдображення i в творчостi Маркiяна Шашкевича.
У вiршах вiн оспiвує героïзм народу проти польськоï шляхти (“Наливайко”,
“Хмельницького обступленiє Львова”).
Одним з перших поетiв-романтикiв виступив Л. Боровиковський. Вiн розробляє мотиви,
взятi iз побутових та iсторичних пiсень: спроба приворожити хлопця, розлука
дiвчини iз козаком; самогубство молодоï жiнки, яка не дiждалася милого;
смерть козака на чужинi (“Чорноморець”, “Розставання”, “Чарiвниця”…).

У творах на iсторичнi теми вiн змальовує гайдамакiв, Семена Палiя, Богдана
Хмельницького.
Найкращим твором П. Кулiша-романiста є оповiдання “Орися”, у якому вiн переносить
у старосвiтську Украïну подiï Гомеровоï “Одiссеï”. У текст
автор уводить романтичну легенду про золоторогих турiв i зачарованого князя.

Романтичнi твори украïнських письменникiв сприяли розвитку та утвердженню
реалiзму, народностi в лiтературi.

Схожі твори: