Головна Головна -> Твори -> Експресiонiстський театр Леся Курбаса

Експресiонiстський театр Леся Курбаса“Театр вiдтворити не можна…
З-помiж усiх нетривких мистецтв найнетривкiше те, чиïм матерiялом є людське
тiло й дух. Нема на свiтi нiчого нетривкiшого, нiж життя. А театр

Ї це сума життiв…” (Ю. Шерех), життiв драматургiв, акторiв та режисерiв.

Лесь Курбас
Ї помiтна фiгура в театральному свiтi, адже на той час вiн був новатором: творив
власний театр, синтезував ритм, поєднував малярство й музику, створював “звуковi
пейзажi”. За твердженням критикiв, його постанову “Золотого черева” на харкiвськiй
сценi можна вважати вiзитiвкою Курбаса, а його самого
Ї творцем незалежного украïнського театру, адже традицiï “корифеïв”
не наслiдувались, вiн вдався до жанру захiдноï гротесковоï п’єси. У його
театрi була вiдсутня спецiалiзацiя актора, актор мусив бути унiверсальним.

Говорячи про “Березiль” у Харковi, не можна оминути взаємини Курбаса з Кулiшем,
адже певною мiрою драматург визначив творчу дiяльнiсть режисера. Думку генiального
драматурга слiд було театральними засобами донести до глядача: за допомогою слова,
зорових образiв, ритму примусити його спiвдумати. Критики назвали це
експресiонiзмом, а iнодi й експресiонiстичним рацiоналiзмом.
Курбас застосовував рiзнi методи, через те кожна його постановка була неповторною.
Вiд суто режисерських робiт вiн йшов до акторсько-режисерських, вiд
“побутопису-газетопису до мольєрiвськоï умовноï театральностi”.

Тандем Курбас
ЇКулiш, на жаль, не склався через полiтичнi обставини, хоча потенцiал був великим.

Шкода, що доля Леся Курбаса склалася трагiчно, як i бiльшостi талановитих митцiв,
що подавали великi надiï на майбутнє, але вiдрадно те, що Лесь Курбас i
“Березiль” повернулися до нас знову, що ми маємо можливiсть прилучитися до
спадщини великого майстра.

Схожі твори: