Головна Головна -> Твори -> Явище шiстдесятництва як вияв пробудження нацiональноï свiдомостi

Явище шiстдесятництва як вияв пробудження нацiональноï свiдомостiШiстдесятники увiйшли в iсторiю Украïни та ïï лiтератури як
оборонцi нацiональноï честi й гiдностi рiдного слова. Вони вiдкрили просту i
незаперечну iстину: людина нового часу
Ї нацiональна. Це твердження стало першопричиною несамовитого переслiдування
молодих iнтелiгентiв, серед яких були прогресивнi вченi, письменники, художники,
педагоги. Вони поклали на вiвтар боротьби за нацiональне самоствердження своï
долi i навiть життя, бо комунiстична система жорстоко переслiдувала найменше
намагання торкнутися проблеми русифiкацiï. Але проти такоï
офiцiйноï полiтики, в якiй пiд термiном “iнтернацiоналiзм” приховувалася
русифiкацiя, виступили вiдчайдушнi патрiоти-шiстдесятники, що не боялися слова
“нацiоналiст” i захищали право материнськоï мови на життя. Понад шiсть тисяч
таких “незгодних” зафiксували працiвники КДБ.
Серед “запеклих нацiоналiстiв” особливо вирiзнялися украïнськi письменники,
якi у своïх творах змальовували трагедiю рiдноï мови. Сьогоднi
Украïна пишається ними: Василем Стусом, Iваном Свiтличним, Iгорем Калинцем,
Тарасом Мельничуком, Михайлом Осадчим та ще багатьма-багатьма iншими щирими синами
та дочками, що за своï переконання пройшли дорогами етапiв, вiдсидiли роки в
казематах i, вiдбувши покарання, часто були змушенi жити далеко вiд рiдноï
домiвки, пiд тавром “ворог держави”.
У шiстдесятi (та й подальшi роки) засоби ïх боротьби проти антиукраïнськоï
полiтики тодiшньоï держави був самвидав
Ї позацензурне нелегальне видання. I тiльки пiсля початку 80-х рокiв, коли
репресiï зупинилися, мiльйони читачiв отримали вiльне право познайомитися з
патрiотичним словом украïнських авторiв-прометеïв. Нехай же шана i
вдячнiсть ïм стануть для нас дороговказом у сьогоднiшнiй боротьбi за
утвердження украïнськоï мови в нашому рiдному домi!

Схожі твори: