Головна Головна -> Твори -> Найвiдомiшi украïнськi письменники XX столiття

Найвiдомiшi украïнськi письменники XX столiттяУкраïнська лiтература XX столiття творилася переважно молодими лiтераторами,
якi черпали свою творчу наснагу в романтичному пiднесеннi, викликаному революцiєю
1917 року. Тому неоромантизм Лесi Украïнки, Ольги Кобилянськоï,
Олександра Олеся початку XX ст. модифiкується в революцiйний романтизм,
виразниками якого стали В Сосюра, В. Чумак, В. Блакитний, раннiй М. Хвильовий, А.
Головко, М. Кулiш, Ю. Яновський. Цей романтизм являв собою певне свiтопочування,
iдеологiчний настрiй i тому включав у себе i експресiоналiзм О. Довженка, i
фiлософський символiзм П. Тичини, i барокову вигадливiсть М. Бажана. Яскравими
талантами спалахнуло письменство в Галичинi та в емiграцiï (О. Телiга, О.
Ольжич, Ю. Липа, Є. Маланюк), на яке справляла великий вплив украïнська
радянська лiтература в перiод свого пiднесення в 20-тi роки. Саме в цей час
своï визначнi художнi цiнностi створили В. Стефаник, В. Винниченко, Б.
Лепкий, О. Олесь, М. Вороний, Л. Мартович.
Поезiя i проза першоï половини XX ст. приваблювали простотою, яскравими
художнiми деталями, нацiональним гумором. Цей лiтературний метод, названий
“соцiалiстичним реалiзмом”, позначився на творчостi видатних митцiв, iмена яких
вiдомi далеко за межами Украïни,
Ї О. Гончара, А. Малишка, М. Стельмаха, О. Довженка, О. Вишнi.
З кiнця 50-х рокiв украïнська лiтература поповнюється обдарованою молоддю,
яка стає мiцною й потужною основою сьогоднiшньоï духовноï культури
Украïни: Лiною Костенко, О. Павличком, I. Драчем, В. Коротичем, Б. Олiйником,
О. Корнiйчуком.
Першi роки 80
Ї90 десятилiття не принесли украïнськiй лiтературi чогось несподiваного, але
з другоï половини 80-х картина почала дуже iнтенсивно змiнюватися. З’явилися
добiрки вiршiв В. Стуса, В. Симоненка, I. Калинця, до ранiш вiдомих iмен
прозаïкiв додалися iмена В. Барки, I. Багряного, У. Самчука, Гр. Тютюнника,
П. Загребельного, Ю. Мушкетика, Є. Гуцала, Ю. Мушкетика, Р. Iванчука, Г.
Тютюнника, В. Яворiвського та ще багатьох iнших, чиï твори становлять
гордiсть сучасноï украïнськоï лiтератури.

Схожі твори: