Головна Головна -> Твори -> Бiблiя всiх слов’ян

Бiблiя всiх слов’ян(iсторiя складання Острозькоï Бiблiï)
“Приймiте цю Бiблiю всiх слов’ян не яко рiч земну, але як дар небесний”,

Ї написав у передмовi до Острозькоï Бiблiï 1581 року князь Костянтин
Острозький. Серед європейських народiв саме украïнцям належить iдея першого
повного видання Бiблiï церковнослов’янською мовою. Успiшно втiлити цю iдею,
незважаючи на колосальнi труднощi, судилося великому украïнському князю
Костянтину Острозькому та зачинателю постiйного друкарства в Украïнi Iвану
Федоровичу.
Щоб скласти надзвичайно точний текст Святого Писання, яким би могли користуватися
не лише украïнцi, але й сусiднi слов’янськi народи, князь розiслав гiнцiв до
найближчих сусiдiв
Ї у Чехiю, Польщу, Росiю. Вони повиннi були привезти до Острога для перекладу всi
наявнi в слов’янському свiтi рукописнi варiанти Бiблiï. Водночас на
запрошення князя до Острога прибули вченi з Грецiï.
Але незабаром робота над зiбраними рукописними Бiблiями була припинена за
наявнiстю в них неточностей та довiльних тлумачень багатьох подiй i понять. Князь
Острозький знову спрямовує своïх послiв у дальшi краïни

Ї до Болгарiï, Грецiï, Палестини. Вiн звертається з проханням до
вселенського патрiарха Єремiï надiслати й книги, i людей, що знають i
тамтешнi, i слов’янськi мови. Цього разу вибiр був ширший, i спецiальна комiсiя з
перекладу Святого Письма, створена при Острозькiй академiï, iз двох варiантiв
(староєврейського i грецького) вибрала останнiй. Завершення друку острозькоï
Бiблiï, загальний обсяг якоï становить 1256 сторiнок, припало на 1581
рiк.
Слава про неï швидко покотилася далеко поза Украïною, на сотнi лiт
зробивши ïï взiрцем для всього православного слов’янства. Острозька
Бiблiя стала основою для всiх книг Святого Письма, якi i сьогоднi використовуються
як у церковному богослужiннi, так i в приватному читаннi практично у всiх
слов’янських краïнах.

Схожі твори: